Saopštenje za javnost Udruženja banaka Srbije 29.12.2021.

Kategorija: Vesti 29. decembar 2021

Udruženje banaka Srbije je dana 28.12.2021. godine, na zahtev Advokatske komore Srbije, primilo njihovu delegaciju koja je predstavila svoje predloge za rešavanje velikog broja sporova za poništaj odredbe o naknadama za bankarske usluge u ugovorima o kreditu. Bankarski sektor je i ovaj put pokazao spremnost na razmenu mišljenja, koliko god da su ta mišljenja međusobno udaljena, u cilju rešavanja problema na koji UBS ukazuje poslednjih godina. Zbog raznih medijskih napisa i interpretacija ističemo da se nije radilo o započinjanju bilo kakvih pregovora. Podsećamo da su, nakon dopune stava Vrhovnog kasacionog suda, sve banke pozvale građane da se odreknu podnetih tužbenih zahteva do 31.12.2021. godine, kao i da će se u tim slučajevima banke odreći prava na naplatu svojih troškova. Ističemo da su banke spremne da razmotre i zahteve koji stignu i nakon tog datuma, a sve u cilju rešavanja problema sa kojim se sistem suočava. Kao i do sada, UBS će ostati otvoren za razmenu mišljenja, uz poštovanje vladavine prava.

Vrh strane
Vrh strane