Centar za bankarsku obuku je uspešno realizovao dvodnevnu obuku "Client Relationship Management"

Kategorija: Edukacija 14. decembar 2022

Centar za bankarsku obuku Udruženja banaka Srbije je uspešno realizovao dvodnevnu obuku koja je imala za glavni cilj da pruži nova saznanja i pregled kako su se ekonomsko i tehnološko okruženje promenili, kako su ove promene uticale na bankarsku industriju i kakvi su CRM strategijski modeli potrebni u bankarskom sektoru.

Razgovarali smo o ulozi i posledicama ubrzane digitalne transformacije i kako ona oblikuje novu arenu u bankarskom poslovanju.

Kroz najbolje primere međunarodne prakse učesnici su stekli uvid u nove CRM modele u poslovanju komercijalnog, odnosno korporativnog bankarstva i kako banke žele da razviju najbolja rešenja za svoje postojeće i potencijalne klijente.

Zahvaljujemo se dr Janošu Harskutiju, profesoru Univerziteta Milton Fridman u Budimpešti, koji nam je preneo iskustva iz svog dugogodišnjeg rada u finansijskom sektoru.

Stekli smo pragmatičan uvid u to koje bi nove strategije mogle funkcionisati u narednim godinama koje bi odgovorile svakodnevnim operativnim potrebama i zahtevima banaka, kompanija, institucija i kako unaprediti poslovne performanse u pružanju finansijskih usluga.

Galerija
Vrh strane
Vrh strane