Uspešno je završeno još jedno Savetovanje u organizaciji Udruženja banaka Srbije pod nazivom „Godišnji račun 2022“

Kategorija: 15. decembar 2022

Savetovanje je održano 8. i 9. decembra na Zlatiboru u hotelu „Mona“ i okupilo je veliki broj bankarskih stručnjaka nadležnih za finansijsko izveštavanje, poreze, upravljanje rizicima, kontroling i internu reviziju.

Tokom dva dana Savetovanja učesnici su imali priliku da čuju prezentacije predstavnika revizorsko konsultantskih društava o primeni hedge accounting-a i zaštiti od rizika putem finansijskih derivata, izazovima u primeni MSFI 9 tokom procesa integracije banaka, kao i o mogućnosti reklasifikacije dužničkih finansijskih instrumenata, o mehanizmu formiranja cena bankarskih proizvoda, o „Net Zero“ strategiji banaka i najboljoj praksi obelodanjivanja ESG informacija (Enviroment, Social, Governance), iskustvu u regionu o integraciji klimatskih rizika u okvire za upravljanje rizicima u bankama, kao i o poreskim temama i novinama iz oblasti elektronskog fakturisanja i fiskalizacije od 1. januara 2023. godine.

Imali smo takođe,  priliku i da od predstavnika NBS čujemo prezentaciju „Osvrt na poslovanje banaka u 2022. godini“, a od kolega iz Raiffeisen banke kakva su ekonomska kretanja i projekcije za naredni period.

Zahvaljujemo se svim učesnicima Savetovanja, a posebno predavačima koji su podelivši sa nama svoje iskustvo doprineli kvalitetu našeg Savetovanja, kao i sponzoru DOCLOP d.o.o – informacionom posredniku za E-fakture koji je prepoznao i podržao naš događaj!

Galerija
Vrh strane
Vrh strane