Predstavnik Udruženja banaka Srbije učestvovao u radu Godišnje skupštine i Borda direktora Evropske asocijacije za trening u bankarstvu i finansijama EBTN iz Brisela

Kategorija: Međunarodna saradnja 26. jul 2023

Tokom dva dana, bili su održani sastanci Borda direktora, Godišnja skupština i sastanak članica EBTN.

Sednica Borda direktora razmatrala je redovna pitanja od značaja za upravljanje ovom asocijacijom – rad komiteta (komiteta za akreditaciju, komiteta za održivo finansiranje, komiteta za finansijsku pismenost), aktivnosti članova Izvršnog odbora u promociji EBTN i implementaciji plana rada, finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o radu EBTN za 2022. godinu, aplikacije novih kandidata za članstvo u EBTN, nove inicijative od značaja za razvoj treninga i edukacije u bankarstvu i finansijama, datuma i mesta novog sastanka. Razmatrane su detaljno aplikacije tri instituta za bankarstvo: Udruženja banaka Jermenije, Instituta za finansije Istanbul, Udruženja banaka Severne Makedonije. Nakon detaljne diskusije o karakteristikama ovih instituta, usvojen je predlog za njihovo članstvo u EBTN.  Predstavnik UBS Slađana Sredojević, u svojstvu potpredsednika EBTN i predsednika Komiteta za finansijsku pismenost prezentovala je izveštaj o radu Komiteta FINLICO tokom 2022. godine, kao integralnog dela Izveštaja o radu EBTN za 2022. godinu. Na kraju sastanka Borda direktora, razmatrani su i datumi  i mesto narednog sastanka; nakon diskusije, predloženo je da se naredni sastanak održi po prvi put u istoriji EBTN van evropskog kontinenta kao znak podrške članicama EBTN koje su pridružene članice (nisu članice Saveta Evrope) u organizaciji Instituta za bankarstvo Egipta (mart 2024), a naredna Skupština EBTN u organizaciji Centra za bankarsku obuku Udruženja banaka Srbije (juna 2024).

Skupština EBTN – Skupština je okupila sve članice EBTN. Tokom Skupštine, članice su razmatrale sledeće teme kao što su:

  • Usvajanje Izveštaja o radu EBTN tokom 2022. godine – jednoglasno usvojeno.
  • Izveštaj o radu Komiteta - komiteta za akreditaciju, komiteta za održivo finansiranje, komiteta za finansijsku pismenost. Predsedavajući svih komiteta, među kojima je i Slađana Sredojević, predstavili su rad komiteta tokom 2022. godine. Izveštaji o radu komiteta – jednoglasno usvojeni.
  • Finansijski izveštaj za 2022. godinu i finansijski plan za 2023. Godinu – jednoglasno usvojen.
  • Aplikacije novih kandidata za članstvo Udruženja banaka Jermenije, Instituta za finansije Istanbul, Udruženja banaka Severne Makedonije – jednoglasno usvojeni predlozi.
  • Datumi  i mesto narednog sastanka – jednoglasno su usvojeni predlozi Borda direktora da naredni sastanci EBTN budu održani u Institutu za bankarstvo Egipta (Kairo, mart 2024), a naredna Skupština EBTN u Centru za bankarsku obuku Udruženja banaka Srbije (Beograd, juna 2024).
  • Inicijative za dalji razvoj EBTN – jednoglasno usvojene.

Sastanak Članica EBTN – sastanak članica je bio posvećen novim trendovima u polju učenja, treninga, obrazovanja odraslih, tehnologija, i sl. U savremenim uslovima, nije više dovoljno obezbediti programe edukacije i treninga, oni moraju biti efektivni u primeni znanja i veština. Digitalna transformacija utiče na transformaciju bankarskih I finansijskih usluga na više načina. Sa adaptacijom industrije na digitalnu transformaciju, ona se takođe suočava sa rastućim pretnjama bezbednosti na internetu. S tim u vezi, postoji rastuća potreba za treningom zaposlenih u bankama  i industriji finansijskih usluga. Razmenom znanja, dobre prakse i analizom dolazećih trendova, EBTN članice prate i primenjuju aktivnosti upskilling i reskiling u okviru sektora posebno u susret potrebama zelene i inkluzivne ekonomije. Sastanak članica je bio posvećen trendovima kao što su AI, quantum computing, ali i gamified training koji je sve popularniji u finansijskoj industriji.

Izveštaj
Fotografije
Vrh strane
Vrh strane