Saopštenje za javnost Udruženja banaka Srbije - 29.08.2023

Kategorija: Saopštenje 29. avgust 2023

Povoljniji uslovi za korišćenje platnih proizvoda i usluga poslovnih banaka, uvedeni prošle godine na inicijativu Narodne banke Srbije, u okviru mera za podršku očuvanju stabilnosti tržišta i standarda građana, ističu 1.9.2023. godine. Nakon toga će banke imati mogućnost da nastave sa obračunavanjem naknada po redovnim tarifnicima koji su bili u primeni pre uvođenja privremenih mera.

Odgovornom primenom posebnih uslova tokom godinu dana, poslovne banke u Srbiji doprinele su ispunjenju ciljeva inicijative – održanju standarda građana i očuvanju stabilnosti finansijskog sistema.  Podsećamo da su banke do sada već podržavale slične inicijative, poput moratorijuma na kreditne proizvode tokom pandemije 2020. i 2021. godine.

U kreiranju svoje cenovne politike, poslovne banke će se i ubuduće voditi preporukama i propisima NBS, a svaka banka pojedinačno imaće mogućnost da odlučuje o visini naknada za svoje usluge i to na osnovu procene stanja na tržištu i sopstvenih troškova poslovanja, a uz saglasnost regulatora i obavezu pravovremenog informisanja klijenata.

Vrh strane
Vrh strane