Konkurs za dodelu stipendije Fondacije za studije nauka i umetnosti

Kategorija: Aktivnosti 27. oktobar 2023

Fondacija za studije nauka i umetnosti, čiji su osnivači  Srpska akademija nauka i umetnosti, Udruženje banaka Srbije i Narodna banka Srbije, raspisala je konkurs za dodelu četiri studentske stipendije za školsku 2023/2024. godinu.

Stipendije su  namenjena studentima treće i četvrte godine akreditovanih osnovnih akademskih studija iz oblasti: organizacionih nauka, elektrotehničkih nauka, studija srpskog jezika i književnosti, i likovne umetnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji su po prvi put upisali odgovarajuću godinu studija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, i čiji je prosek ocena najmanje 9 (devet). Stipendija će se isplaćivati  u 10  jednakih rata. Mesečni iznos stipendije je 20.000  dinara.

Kandidat za stipendiju podnosi dokumenta navedena u konkursu. Molimo zainteresovane studente da prijave sa konkursnom dokumentacijom dostave poštom na adresu: Srpska akademija nauka i umetnosti, Fondacija za studije nauka i umetnosti, Kneza Mihaila 35, 11000 Beograd, sa naznakom − za konkurs Fondacije za studije nauka i umetnosti. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 25. oktobra  do 25. novembra 2023. godine. Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

Vrh strane
Vrh strane