Održan okrugli sto o osiguranju depozita kao činiocu stabilnosti finansijskog sistema

Kategorija: Saopštenje 13. novembar 2023

Saopštenje za medije

Održan okrugli sto o osiguranju depozita kao činiocu stabilnosti finansijskog sistema

Beograd, 7.11.2023.

Okrugli sto posvećen sistemu osiguranja depozita i njegovom doprinosu stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji održan je 7. novembra, šestu godinu zaredom, u organizaciji Agencije za osiguranje depozita, Udruženja banaka Srbije i Beogradske bankarske akademije.

Organizatori i učesnici skupa, među kojima su visoki predstavnici Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Udruženja osiguravača Srbije i  poslovnih banaka, ukazali su na značaj štednje za ekonomski rast i istakli ulogu sistema osiguranja depozita u očuvanju stabilnosti finansijskog sistema.

Dr Vladimir Medan, predsednik Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita, istakao je u uvodnom izlaganju da je neprekidan rast osiguranih depozita dokaz poverenja građana u stabilnost bankarskog sektora čemu doprinosi i sistem osiguranja depozita kao garant sigurnosti štednje u bankama. „Samo za prvih devet meseci 2023, osigurani depoziti u bankama uvećani su za gotovo milijardu i po evra. Dinarski depoziti beleže intenzivniji rast zahvaljujući stabilnosti kursa dinara i većoj isplativosti štednje u domaćoj valuti, pa je stopa rasta dinarskih depozita u odnosu na devizne ove godine skoro četvorostruko veća. U periodu od 2008. do kraja septembra 2023. godine ukupni osigurani depoziti su sa 7,3 milijarde evra povećani na 27,7 milijardi evra, odnosno 278 odsto. U istom periodu depoziti do osiguranog iznosa od 50.000 evra su sa 4,7 milijardi evra povećani na 16,5 miliona evra, odnosno 250 odsto.“ Podsetio je da je Fond za osiguranje depozita 2014. godine bio u potpunosti ispražnjen, da je stabilno finansiranje Fonda obezbeđeno kreditom u iznosu od 143,3 miliona evra koji je otplaćen 2019, godine i da se Fond od tada finansira isključivo sopstvenim sredstvima. Raspoloživim sredstvima Fonda obezbeđuje se pokriće zbirnih osiguranih iznosa 9 najmanjih banaka po kriterijumima visine osiguranih iznosa i osigurani iznos depozita u 12 pojedinačnih banaka (banke čiji je osigurani iznos depozita niži od visine Fonda). Naglasio je i podatak da je 99 odsto depozitnih partija i 99 odsto deponenata fizičkih lica u celosti pokriveno sistemom osiguranja depozita. Istakao je i odličnu saradnju i koordinaciju aktivnosti institucija koje su nosioci finansijske stabilnosti što takođe doprinosi jačanju poverenja javnosti u stabilnost finansijskog sistema.

Darko Stamenković, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije, ocenio je da je, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici Vlade i Narodne banke Srbije, očuvana makroekonomska i finansijska stabilnost u Republici Srbiji. „Potvrda očuvane stabilnosti bankarskog sektora je i rekordan rast štednje. Devizna štednja je u prethodnih deset godina skoro duplirana, dok je dinarska porasla više od pet puta. Uz očuvanu stabilnost bankarskog sektora sistem osiguranja depozita predstavlja dodatnu garanciju građanima da su njihovi ulozi u banke sigurni i smanjuje njihovu volatilnost u uslovima krize“, zaključio je.

Ognjen Popović, pomoćnih ministra finansija, osvrnuo se na ulogu Agencije za osiguranje depozita u uspešnoj implementaciji Strategije i Programa za rešavanje problematičnih kredita čiji je udeo od 2015. godine smanjen za 19 procentnih poena. „Agencija je pružila punu podršku Ministarstvu finansija i Narodnoj banci Srbije u realizaciji te strategije prodajom potraživanja u vlasništvu banaka u stečaju, kao i potraživanja države. To omogućava produktivno korišćenje te imovine, koja se vraća u privredne tokove.“ Ukazao je i na važnost jačanja tržišta kapitala razvojem novih finansijskih instrumenata i alternativa za ulaganje. Agencija će i u tom smislu imati važnu ulogu kao organizator Fonda za zaštitu malih investitora, istakao je Popović.

Marina Papadakis, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, istakla je da je štednja u dinarima i dalje isplativija od one u evrima, kao što je slučaj u poslednjih pet godina. „Prema podacima Narodne banke Srbije, zahvaljujući relativnoj stabilnosti kursa dinara prema evru, višim kamatnim stopama na dinarsku u odnosu na deviznu štednju, kao i tome da se prihod od kamate na dinarsku štednju ne oporezuje - štednja u domaćoj valuti i dalje je isplativija od štednje u evrima, bez obzira na period oročenja, odnosno i u kratkom i u dugom roku. Prema najnovijim podacima Narodne banke Srbije, ukupna štednja u bankama kontinuirano raste tako da je ukupan iznos štednje dostigao iznos od 15,1 milijardu evra. Dominantna je i dalje devizna štednja i ona je dostigla iznos od 14,1 milijardu evra, dok je dinarska štednja po prvi put premašila iznos od milijardu evra i ona sada iznosi 118,4 milijarde dinara“, zaključila je.

Prof. emeritus dr Hasan Hanić, predsednik Beogradske bankarske akademije, ukazao je na činjenicu da se iznos sredstava u Fondu za osiguranju depozita godinama neprekidno povećava, što je jedan od ključnih pokazatelja sposobnosti Agencije da prikupi dovoljno sredstava za ispunjenje stvarnih i potencijalnih obaveza. „Od septembra 2016. do septembra 2023. godine, ostvarena je prosečna godišnja stopa rasta štednje u Srbiji od 11 odsto, što znatno nadmašuje stopu rasta BDP-a. U istom periodu, vrednost racia pokrića osiguranih iznosa depozita do 50.000 evra sredstvima Fonda za osiguranje depozita, kao ključnog parametra sigurnosti štednje, uvećana je za 86 odsto“, naglasio je profesor Hanić.

Dr Slađana Sredojević, rukovodilac Centra za bankarsku obuku u Udruženju banaka Srbije, osvrnula se na razvoj edukacije i partnerstva u službi korisnika finansijskih usluga i finansijske stabilnosti. Ona je ukazala na prednosti unapređenja finansijske pismenosti opšte populacije, a naročito dece školskog uzrasta, objasnivši na koje načine Udruženje banaka Srbije pruža doprinos finansijskoj edukaciji na raznim nivoima.

Sonja Popara, rukovodilac Odeljenja za osiguranje depozita u Agenciji za osiguranje depozita, govorila je o glavnim karakteristikama sistema osiguranja depozita u Srbiji. „Dve trećine svih osiguranih depozita čine depoziti građana, koji su tokom prva tri tromesečja ove godine uvećani za iznad 5 odsto, to jest za ukupno 900 miliona evra.“ Važno je podsetiti da je 99 odsto depozitnih partija i 99 odsto deponenata fizičkih lica u celosti pokriveno sistemom osiguranja depozita, zaključila je.

Prof. dr Zoran Grubišić, dekan Beogradske bankarske akademije, ukazao je na važnost diversifikacije ulaganja sredstava, kao i na važnost razvoja tržišta kapitala kako bi banke i druge finansijske institucije više ulagale u privredu, a manje u državne hartije od vrednosti. Značajnim ulaganjem u državne hartije od vrednosti u zoni visokih kamatnih stopa rizikuje se da dođe do dobro poznatog efekta istiskivanja privatnih investicija sa tržišta kapitala, a to predstavlja značajan rizik za ostvarivanje dugoročno održivog privrednog rasta, ocenio je.

Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, upoznao je učesnike skupa sa planiranim aktivnostima na razvoju tržišta kapitala nakon donošenja novog zakona. Istakao je da znanje može postati važan izvor rasta tržišta kapitala i da stoga treba raditi na finansijskoj edukaciji javnosti. Takođe je podsetio da Fond za zaštitu investitora, kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita, pruža dodatnu sigurnost malim investitorima na domaćem tržištu.

Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, govorio je o važnosti sektora osiguranja, kao značajnog izvora za generisanje kapitala, istakavši da je koncentracija aktive u tom sektoru u Srbiji niža nego u bankama, te da postoje uslovi i prostor za njegov dinamičan rast. Šira finansijska edukacija mogla bi doprineti rastu sektora osiguranja, zaključio je.

Vrh strane
Vrh strane