Održan ciklus seminara i radionica u saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu

Kategorija: Edukacija 29. novembar 2023

U organizaciji i prostorijama Udruženja banaka Srbije i saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu EFSE i Finance in Motion Serbia, u periodu septembar - novembar 2023, održane su značajne edukativne aktivnosti s namerom pružanja dubljeg razumevanja ključnih aspekata savremenog bankarstva. Okupljajući stručnjake iz oblasti finansija, ovaj ciklus obuka, seminara i radionica je imao za cilj ne samo deljenje i unapređenje znanja već i doprinos daljem razvoju finansijskog sektora u Srbiji.

Dvodnevna radionica pod nazivom „Upravljanje rizicima i kapitalom – stress test, ICAAP i SREP“ održana je 26. i 27. septembra 2023. godine. Stjepan Anić, iskusni predavač, vodio je učesnike kroz ERM koncept, ERM u bankarstvu, osnovnu strukturu ICAAP-a, ispitivanje otpornosti na stres, ICCAP i interne akte poslovanja banke. Fokus je bio na strategijama upravljanja rizicima i kapitalom, istražujući ključne aspekte stres testiranja, ICAAP-a (Interni proces procene adekvatnosti kapitala) i SREP-a (Proces procene adekvatnosti kapitala supervizora). 

U okviru ciklusa, održana su i dva seminara o održivom finansiranju. U periodu od 10. do 11. oktobra 2023. godine, Jovana Rosić, Jan Muchna i Samila Brkić predstavljali su ključne teme održivog finansiranja. Razmatrane su oblasti poput pokretača klimatskog rizika, regulatornih smernica, modeliranja ESG rizika i širenja svesti o ESG faktorima. Ova faza pružila je učesnicima osnove, ali i detaljne informacije o održivom finansiranju i izradi politika koje se fokusiraju na ekološke, društvene i upravljačke aspekte poslovanja.

Zatvarajući ciklus, dvodnevna radionica pod nazivom „Procena izloženosti klijenata banaka ESG rizicima u kreditnom procesu & ESG registri“ održana je 2. i 9. novembra 2023. godine. Višnja Cvetić Nikolić, Tijana Arambašić, Nemanja Milovanović, Aleksandra Tanasković i Danko Kalkan su zajedno razmatrali teme procene izloženosti klijenata banaka prema ESG rizicima u kreditnom procesu. Pored toga, detaljno su predstavili ESG registre, razmatrajući potencijalne izmene regulative i obaveze procenjivača u pogledu podataka o energetskoj efikasnosti nekretnina i evidencija u Katastru nepokretnosti.

U Udruženju banaka Srbije posvećeni smo pružanju relevantnih obuka i resursa kako bismo podržali naše članove u postizanju izuzetnosti u dinamičnom bankarskom okruženju. Nastavljamo s organizacijom sličnih događaja, pozivajući sve zainteresovane da nam se pridruže u oblikovanju budućnosti bankarstva u Srbiji.

Vrh strane
Vrh strane