Obeležavanje Evropske nedelje novca 2024

Kategorija: Aktivnosti 21. mart 2024

Kontinuirano ubrzanje digitalne ekonomije i novi razvoj u oblasti finansija, u rasponu od kripto valuta do održivih investicija, u kombinaciji sa rastućim izazovima planiranja troškova života, predstavljaju svakodnevnu složenu sliku za korisnike finansijskih usluga širom sveta. Stoga, centralne banke, finansijske institucije, poslovna udruženja kao i međunarodne organizacije u sektoru finansijskih usluga su aktivno posvećeni programima edukacije namenjenim sadašnjim i budućim korisnicima finansijskih usluga i to opredeljenje će ostati važno i u budućnosti. Kako bi se podržala takva opredeljenja,  novi okvir finansijskih kompetencija za odrasle, kao i decu i mlade u EU, izrađeni i usvojeni tokom 2023,  predstavljaju važan vodič za kreiranje programa edukacije, realizaciju različitih aktivnosti i merenje osnovnih ishoda razumevanja i odlučivanja u složenom svetu savremenih finansija.

Efekti finansijske edukacije su pozitivni i brojni, za pojedinca i celo društvo; finansijska edukacija je direktno povezana sa finansijskom pismenošću, finansijskom otpornošću i inkluzijom pojedinca, kao i finansijskom stabilnošću. Na nivou ekonomije i društva, takav okvir ima za cilj da usmeri štednju korisnika finansijskih usluga u preduzetništvo i inovacije, poveća fondove za održivost i na kraju učini ekonomiju konkurentnijom, a njene građane prosperitetnijim.

Počev od 2013. godine Udruženje banaka Srbije je svoje poslovne pravce obogatilo još jednim opredeljenjem – uvođenjem politike finansijske edukacije. Osnovna misija UBS pri tome je da prateći i učestvujući aktivno u međunarodnim inicijativama prenosi i razmenjuje iskustva na nacionalnom nivou, podržavajući tako napore banaka koji su usmereni ka unapređenju finansijske odgovornosti građana, posebno dece i mladih. Udruženje banaka Srbije će u 2024. godini u skladu sa postavljenim pravcima sprovoditi niz konkretnih aktivnosti u oblasti finansijske edukacije, sa fokusom na decu (predškolski i osnovna škola), mlade (srednje obrazovanje i univerzitet),  odrasle, kao i specifične grupe ili profesije i penzionere, samostalno ili u koordinaciji sa bankama, ali i drugim zainteresovanim partnerima u zemlji i inostranstvu.

Glavne dodatne poruke aktivnosti tokom Evropske nedelje novca 2024, koja je ujedno i deseta jubilarna godina obeležavanja ove globalne manifestacije, su:

  • Jačanje finansijske održivosti pojedinca adekvatnim edukativnim sadržajem i načinima
  • Važnost finansijske edukacije za sve segmente populacije, uključujući i posebno osetljive grupe tako da niko nije ostavljen po strani (finansijska edukacija i finansijska inkluzija)
  • Rastući značaj zelenog i održivog finansiranja u finansijama, ekonomiji i bankarstvu.

Povodom obeležavanja nedelje edukacije i pridruživanja inicijativama Evropske nedelje novca UBS je zajedno sa bankama izradilo Program aktivnosti koje će se u periodu 18. do 24.03.2024. godine sprovoditi u zemlji u cilju podrške finansijskoj pismenosti i poboljšanju finansijske edukacije.  Tokom ove sedmice, biće održan niz radionica, predavanja, aktivnosti putem društvenih mreža i drugih inicijativa edukativnog karaktera posvećenih svim segmentima sadašnjih i potencijalnih korisnika finansijskih usluga. Tako će npr. 20. marta biti održano i nacionalno takmičenje Evropski kviz novca namenjen učenicima 13 do 15 godina širom zemlje u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije.

Evropska nedelja novca u Srbiji svečano je otvorena i najavljena 12. marta 2024. godine zajedničkom svečanom konferencijom održanoj u saradnji sa Italijanskom ambasadom u Beogradu. Evropska nedelja novca u Srbiji 2024 otvorena je u prisustvu banaka, osiguravajućih kuća, Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, UBS, međunarodnih institucija, studenata, preduzetnika, akademskih ustanova, itd.

Važnost finansijske edukacije za sadašnje i buduće korisnike finansijskih usluga, svojim uvodnim govorima istakli su:

  • Nj.E. Ambasador Italije u Beogradu, Luca Gori
  • generalni sekretar UBS, Marina Papadakis
  • direktor Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije Bojan Terzić
  • predstavnica Delegacije EU u Beogradu, Andrea Hochhuber, Head of European Integration and Economic Section Delegation of EU in Serbia
  • direktor Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Italije i predsednica Međunarodne mreže za finansijsku edukaciju OECD INFE i G20 grupe za finansijsku edukaciju, Magda Bianco.

Zajednički program aktivnosti banaka i UBS tokom Evropske nedelje novca u Srbiji, kao i osvrt na nastanak, razvoj i perspektivu politike finansijske edukacije u Srbiji i Evropi, iznela je dr Slađana Sredojević, specijalista UBS.

Okrugli sto o aktuelnim i budućim izazovima i šansama za međusobnu saradnju, kao deo svečane konferencije, organizovan je zahvaljujući doprinosu predstavnika banaka i osiguravajućih kuća kao panelista: Željko Petrović, Banca Intesa; Maja Jerkić Bogosavljević, UniCredit banka i Gorana Rašić, Generali osiguranje.

Program Evropske nedelje novca 2024
Otvaranje ENN 2024
Vrh strane
Vrh strane