Uspešno održana prezentacija o naprednim mogućnostima eUprave za banke

Kategorija: 10. maj 2024

Zahvaljujemo se svim prisutnima na iskazanom velikom interesovanju za prezentaciju "Unapređenje bankarskih operacija kroz integraciju sa eUpravom", održanoj 8. maja 2024. godine u prostorijama Udruženja banaka Srbije.

Naročito ističemo zahvalnost i priznanje Kancelariji za IT i eUpravu, pomoćniku direktora u Sektoru za razvoj informacionih sistema i elektronske uprave - Biljani Marić i šefu odseka za usluge elektronske uprave i servise - Danijeli Mlađen, kao i stručnim odborima Udruženja banaka za informatiku i digitalno bankarstvo, čija je podrška bila ključna za organizaciju ovog događaja.

Prezentacija je obuhvatila relevantne usluge i servise eUprave na raspolaganju bankama:

  • MPB – Moji podaci za banku
  • Izdavanje ConsentID parametara
  • Potpisivanje KES u cloud-u eUprave

Kvalitetna diskusija koja je usledila u Q&A segmentu doprinela je jasnijem sagledavanju predstavljenih tema, ali je i otvorila pitanja od značaja i mogućnosti za potencijalne inicijative kroz Udruženje banaka Srbije.

Slike
Vrh strane
Vrh strane