Održana Skupština Udruženja banaka Srbije

Kategorija: Saopštenje 18. jun 2024

Skupština Udruženja banaka Srbije održala je juče svoju godišnju sednicu. Na Skupštini je usvojen Izveštaj o poslovanju u 2023. i Plan Udruženja za 2024. godinu.

Generalni sekretar UBS, Marina Papadakis, zahvalila se prisutnima na aktivnostima koje su doprinele digitalnoj agendi. Naglasila je da će u narednom periodu Udruženje biti centralna tačka za objedinjavanje informacija oko ESG strategije u bankarskom sektoru.

Uvodno izlaganje na Skupštini iznela je guverner Narodne banke Srbije, dr Jorgovanka Tabaković. Tumačeći makroekonomske pokazatelje, ona je podsetila da je inflacija svedena na 4,5% godišnje, a očekuje se njen dalji pad ka srednjoj vrednosti cilja. Održana je relativna stabilnost deviznog kursa, a devizne rezerve prešle su iznos od 25 milijardi evra. Devizna štednja iznosi 14,9 milijardi evra, a udeo problematičnih stambenih kredita sveden je na 1,6%. Ovi podaci, po rečima guvernera, govore o uspešnoj saradnji centralne banke i komercijalnih banaka, bez čega ovakvi rezultati ne bi bili mogući.

Guverner je najavila intenzivnu zakonodavnu aktivnost tokom leta. Deo regulatornih izmena obuhvatiće Zakon o platnim uslugama, sa ciljem da se Srbija priključi regionalnom SEPA sistemu plaćanja i centralnom sistemu ECB. Predmet izmena biće i Zakon o bankama i Zakon o deviznom poslovanju.

Guverner NBS je naglasila i da je emitovana prva emisija dugoročnih MREL obveznica, što je prva emisija ovakvih obveznica u regionu zapadnog Balkana. Obveznica je emitovana u dinarima, što je doprinos realizaciji Strategije dinarizacije finansijskog sistema Republike Srbije. Obveznice će biti predmet trgovine na Beogradskoj berzi, što će doprineti razvoju domaćeg tržišta kapitala.

Po rečima dr Tabaković, posebna aktivnost planirana je za uvođenje beskontaktne Dina kartice. Pozvala je banke na dalju saradnju, napomenuvši da u Srbiji posluje 20 banaka i da je svaka od njih podjednako važna, bez obzira na vrednost aktive i tržišnu poziciju. Svaka predstavlja kariku u obezbeđivanju konkurentnosti, podizanju kvaliteta usluga, pridobijanju poverenja javnosti, a time i očuvanju finansijske stabilnosti naše države.

Slike
Vrh strane
Vrh strane