Sastanak UO i Godišnja skupština Evropske bankarske trening mreže održani u Beogradu

Kategorija: Međunarodna saradnja 10. jul 2024

Centar za obuku banaka Udruženja banaka Srbije je u periodu 20-21. juna 2024. godine bio domaćin sastanka članica, sastanka Borda direktora i Godišnje skupštine EBTN – Evropske asocijacije za standarde stručnog usavršavanja u sektoru finansijskih usluga.

Centar za bankarsku obuku UBS je punopravni član EBTN od 2008. godine. Od samog početka, učestvuje aktivno u radu i aktivnostima EBTN, u kreiranju međunarodnih standarda stručnog usavršavanja u sektoru finansijskih usluga, razvoju međunarodnih inicijativa i evropskih projekata. Takođe, pruža doprinos i radu upravljačkih organa kroz – članstvo rukovodioca CBO UBS u Bordu direktora, u Izvršnom Odboru, mestu potpredsednika asocijacije i predsedavajućeg Komitetom za finansijsku pismenost (FINLICO).

Na održanom međunarodnom sastanku članica EBTN, na kojem su prisustvovale uvažene kolege iz sveta - od Francuske, Italije, Grčke, Nemačke, Jermenije, Kanade do Indije - iznet je pregled politika EU u domenu obrazovanja odraslih i stručnog usavršavanja i napravljen je osvrt na slučajeve dobre prakse u svetu i trendove u domenu radne snage u bankarskom sektoru.

Takođe, tokom sastanka je prezentovan i novi projekat izrade evropskih standarda u mikrokredencijalima (MiCreS), sa pilot obukom Mikrokredencijali i ESG. U nastavku prezentovani su i rezultati istraživanja u okviru EBTN mreže, koji upućuju na značaj stručnog usavršavanja kao dopune formalnog obrazovanja, kao i na nužnost prilagođavanja i prenosivosti stečenih znanja.

Među istaknutim međunarodnim govornicima, posebna prilika je realizovana prisustvom predstavnika Evropske unije -  Evropske fondacije za obuku (ETF), sa ciljem jačanja uloge i značaja EBTN među donosiocima odluka o pristupu i politikama EU u ovoj oblasti.

Izveštaj sa održanih sastanaka
Fotografije
Vrh strane
Vrh strane