Konverzija kredita u švajcarskim francima odvija se u skladu sa zakonom

Kategorija: Saopštenje 27. maj 2019

Banke u Srbiji pristupile su rešavanju pitanja stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima u potpunosti u skladu sa Zakonom o konverziji koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije.

U ovom trenutku banke sprovode složen postupak kalkulacije novih kreditnih uslova, u skladu sa Zakonom, a taj proces, u zavisnosti od broja klijenata, traje različito u pojedinim bankama. Zbog toga su neke banke još prošle nedelјe poslale ponude o konverziji, dok će druge to učiniti u narednim danima, a svakako u propisanom roku od 30 dana.

U ponudi za konverziju kredita indeksiranih u švajcarskim francima, svaka banka će ponuditi kamatu koju bi dotični klijent dobio u toj banci na dan 31. marta ove godine, kako je propisano pomenutim Zakonom. U slučaju da je na taj dan banka u ponudi imala kredite u evrima sa višom kamatnom stopom, primeniće stopu koju je predvideo Zakon o konverziji, a ona iznosi 3,4%.

Kako bi se konverzija sprovela sa što manje gužvi i da klijenti ne bi trošli vreme na čekanje u redovima, banke u skladu sa svojom praksom zakazuju termine i predlažu poslovne jedinice u koje klijent može da se javi. Ovi termini imaju isklјučivu namenu da se konverzija obavi efikasno i na način najbolјi za klijenta, a nikako se ne mogu tumačiti kao obaveza klijenta da se o ponudi izjasni pre zakonom predviđenog roka. Podsećamo da Zakon o konverziji daje rok od 30 dana u kome klijenti moraju da se izjasne o ponudi i banke će se apsolutno pridržavati tog roka.

Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima predstavlјa za klijente rešenje višegodišnjeg problema, koje će im znatno olakšati otplatu kredita budući da će im preostali dug biti umanjen za 38 odsto.

Banke će za podršku građanima zaduženim u švajcarskim francima izdvojiti iznos od oko 130 miliona evra.

Vrh strane
Vrh strane