Uspešno realizovano savetovanje Trade & Finance 2019

Kategorija: Aktivnosti 2. decembar 2019

I ove godine održano je tradicionalno dvodnevno savetovanje Trade & Finance u organizaciji Udruženja banaka Srbije. Imali smo priliku da uz prisustvo eminentnih stručnjaka iz zemlje i sveta razmatramo ključne trendove u međunarodnoj trgovini i finansiranju, SWIFT digitalni kanal MT798 za kompanije, primere upotrebe SWIFT GPI u dokumentarnom poslovanju, kao i izmene SWIFT standarda u 2019-2020. godini. Bavili smo se i temama poput moguće upotrebe blockchain tehnologija u dokumentarnom poslovanju, izmеna Cаrinskоg zаkоnа i pоdzаkоnskih аkаtа, prednosti arbitraže, zanimljivih slučajeva u sudskoj praksi, a dotakli smo se i komplajansa, AML-a i sankcija. Kao i svake godine, skup je obeležila pozitivna atmosfera, uz dobro raspoloženje, međusobno uvažavanje i odličnu razmenu iskustava, a nije izostalo ni ozbiljno sučeljavanje stavova i argumenata.

Vrh strane
Vrh strane