Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Kategorija: Edukacija 19. decembar 2019

U organizaciji Udruženja banaka Srbije i Kancelarije Poverenika za infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti 17. decembra 2019. godine održan je seminar pod nazivom „Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“. Predavač, Marko Dragumilo, šef odseka u Sektoru za nadzor Službe poverenika, obradio je sledeće segmente: pojam i značaj zaštite podataka o ličnosti, osnovne pojmove i načela ZZPL, obaveze rukovodilaca i obrađivača, položaj i nadležnosti Poverenika, itd.

Drugi deo seminara, u formi okruglog stola, bio je posvećen razmeni iskustava, gledišta i primera iz prakse među učesnicima - licima za zaštitu podataka o ličnosti u bankama.

Vrh strane
Vrh strane