Još jedno uspešno realizovano savetovanje pravnika u bankama

Kategorija: Aktivnosti 19. mart 2020

Udruženje banaka Srbije je 12-13. marta 2020. godine, u po svemu vanrednim okolnostima, uspešno realizovalo još jedno tradicionalno savetovanje pravnika u bankama, ove godine pod nazivom “Regulatorna reforma referentne kamatne stope i kvalitet zastupanja pred sudom”. Na savetovanju koje je organizovano u hotelu Tonanti u Vrnjačkoj Banji pravnici su, osim discipline u primeni važećih zdravstvenih mera za skupove u zatvorenom prostoru, manifestovali i privrženost savremenim tehnologijama budući da su imali uživo uključenje predavača putem Skype-a, sa kojim su tom prilikom razvili i dvosmernu komunikaciju.

Orijentaciju ka primeni novih tehnologija pokazali su i u obradi tradicionalnih tema kao što su zastupanje pred sudom ali i saradnja sa katastrom, na kojoj su ostvarili najveći neposredni praktični efekat u unapređenju saradnje banaka sa RGZ-om kroz korišćenje softvera E-šalter za banke.

Noseća tema savetovanja - reforma referentne kamatne stope, izazvala je i najveće interesovanje učesnika, ne samo zbog ostvarene veze putem Skype-a sa Narodom bankom Srbije u Beogradu i gostovanja Dentons-ovog advokata Majkla Huertasa iz Frankfurta, već i zbog činjenice da je sagledan okvirni obim posla koji tek predstoji i na kome će se nastaviti dalji rad. 

Zahvaljujemo se svim predavačima, prijatelju savetovanja, kompaniji “Mega”, koja je svoj sponzorski nastup prilagodila temi skupa, sponzoru “Intermeks” d.o.o, kao i vinariji “Budimir” na značajnom sadržinskom i organizacionom doprinosu ovom savetovanju.

Naročito se zahvaljujemo hotelu Tonanti Vrnjačka Banja i njegovim partnerima koji su obezbedili ambijent i infrastrukturu bez kojeg utisak sa savetovanja ne bio isti.

Vrh strane
Vrh strane