Bankarski sektor predstavljen u 15. specijalnom broju časopisa Bankarstvo

Kategorija: Vesti 26. jun 2020

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo jubilarni, petnaesti specijalni broj časopisa Bankarstvo u kome, već tradicionalno, objavljujemo prikaz poslovanja bankarskog sektora Srbije u godini za nama. Kakvi su poslovni rezultati ostvareni u 2019. godini saznaćete iz priloga koje su dostavile sve banke koje trenutno posluju na tržištu Srbije, a moći ćete da pročitate i šta je obeležilo prethodnu godinu u radu Narodne banke Srbije, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Udruženja banaka Srbije.

Ovogodišnje izdanje zaokružuju bilans stanja i bilans uspeha bankarskog sektora Srbije na dan 31.12.2019. godine, prema podacima iz Bilbon baze UBS, koja se puni i ažurira u direktnoj saradnji sa bankama.

Srdačno se zahvaljujemo svim saradnicima iz banaka i ostalih predstavljenih institucija koji su učestvovali u pripremi i dostavljanju priloga, jer bez njihove pomoći i doprinosa sklapanju kompletne slike bankarskog sektora Srbije u 2019. godini, ovo specijalno izdanje časopisa Bankarstvo ne bi ni moglo da bude objavljeno.

Časopis možete prelistati na: www.casopisbankarstvo.rs/arhiva/srpsko-bankarstvo-2019

Vrh strane
Vrh strane