Upravljanje rizicima i finansijsko izveštavanje u bankama 2020

Kategorija: Aktivnosti 16. novembar 2020

Pandemija COVID-19 virusa koja je tokom 2020. godine zahvatila ceo svet rezultirala je ne samo dubokom zdravstvenom krizom, već je uzrokovala i velike promene u globalnoj ekonomiji i ekonomijama pojedinačnih zemalja.

Kako su banke odgovorile na COVID-19 krizu, kakva su očekivanja supervizora i revizora u godini u kojoj se poslovanje bankarskog sektora odvija u specifičnim uslovima? Kakav je uticaj COVID -19 na vrednovanje imovine i obaveza banaka, i obelodanjivanje informacija (primena MSFI 9, MSFI 16, MSFI 13, MSFI 7)? Šta donosi implementacija nove definicije statusa neizmirenja obaveza u narednoj godini? Kakvi su rezultati aktuelne supervizorske procene i planovi za naredni ciklus SREP dijaloga? Da li smo spremni za primenu veštačke inteligencije u proceni kreditnog rizika? Odgovore na ova i druga aktuelna pitanja u segmentu upravljanja rizicima i sastavljanja finansijskih izveštaja banaka za 2020. godinu potražićemo na onlajn konferenciji u organizaciji Udruženja banaka Srbije koja se pod nazivom „Upravljanje rizicima i finansijsko izveštavanje u bankama 2020“ održava od 23. do 27. novembra 2020. godine. 

U okviru pet dana programa učesnici će imati priliku da čuju prezentacije predstavnika Narodne banke Srbije, predstavnika revizorskih društava, profesora sa matematičkog fakulteta, stručnjaka iz eminentnih IT kompanija. 

Vebinar je namenjen bankarskim stručnjacima nadležnim za finansijsko izveštavanje, upravljanje rizicima i kapitalom, upravljanje problematičnim plasmanima, odobravanje kredita, računovodstvo, kontroling, internim i eksternim revizorima, IT stručnjacima.

Vebinar će se održati na platformi Zoom, a učešće je besplatno.

Detaljnu agendu i informacije o registraciji možete naći ovde.

Vrh strane
Vrh strane