Bezbednost bankarskih klijenata

Bezbednost bankarskih klijenata u današnje vreme predstavlja izazov sa kojim se suočavaju kako banke tako i sami klijenti. Banke dizajniraju svoje sisteme tako da oni obezbede maksimalnu bezbednost podataka i servisa koji se u njima nalaze. Za postizanje ovog cilja banke se upravljaju svetskim standardima, najboljom praksom i aktuelnim preporukama.

Bezbednost se postiže slojevitim pristupom obezbeđivanjem poverljivosti, neporecivosti i dostupnosti za sve elemente sistema.

Kako bezbednost zavisi od svih elementa, tako je i bezbednost krajnjeg korisnika bankarskih usluga oblast kojoj bankari posvećuju posebnu pažnju i o kojoj se više govori u ovom delu sajta.

Zbog želje da se u segmentu bezbednosti pruže što kvalitetniji rezultati banke su pri Udruženju banaka Srbije formirale Odbor za bezbednost, koji između ostalih aktivnosti razmatra i pitanja bezbednosti bankarskih klijenata.

U ovom delu sajta iznosimo preporuke i savete Odbora za bezbednost bankarskim klijentima.

Članovi Odbora za bezbednost su predstavnici sledećih banka:

 1. Addiko Bank a.d. Beograd;
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd;
 3. Banca Intesa a.d. Beograd;
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd;
 5. Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad;
 6. Erste Bank a.d. Novi Sad;
 7. Komercijalna banka a.d. Beograd;
 8. Mobi banka a.d. Beograd;
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd;
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd;
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd.
Vrh strane
Vrh strane