Digitalno bankarstvo

Digitalno bankarstvo

Jedan od najznačajnijih trendova u bankarstvu danas je digitalna transformacija. Iako je tehnologija oduvek imala uticaja na bankarstvo, tekuća faza je dramatično drugačija, i po obimu i po dinamici promena. Kombinacija tehnologije i digitalnog ima potencijala da promeni sve. Ona omogućava pristup novim proizvodima i uslugama i menja način na koji se tradicionalne stvari obavljaju. Da li smo svesni promena koje nastupaju...

Članovi Odbora za digitalno bankarstvo su predstavnici sledećih banka:

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd;
 2. Banca Intesa a.d. Beograd;
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd;
 4. Erste Bank a.d. Novi Sad;
 5. Eurobank a.d. Beograd;
 6. Komercijalna banka a.d. Beograd;
 7. Mobi banka a.d. Beograd;
 8. MTS banka a.d. Beograd;
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd;
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd;
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd.
Vrh strane
Vrh strane