Finansijska tržišta

Udruženje banaka Srbije u okviru saradnje sa bankama, državnim organima, Beogradskom berzom i drugim institucijama radi na unapređenju razvoja finansijskih tržišta u zemlji putem:

 • Formulisanja i sprovođenja novih inicijativa banaka na domaćem tržištu uz saradnju sa nadležnim institucijama;
 • Aktivnog pristupa izradi i sprovođenju relevantnih propisa;
 • Podrške razvoju novih finansijskih instrumenata i investicionog bankarstva na domaćem tržištu;
 • Praćenja razvoja inovacija na finansijskim tržištima u svetu.

Članovi Odbora za razvoj finansijskih tržišta su predstavnici sledećih banaka:

 1. Addiko bank a.d. Beograd
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 3. Banca Intesa a.d. Beograd
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 5. Direktna banka a.d. Kragujevac
 6. Erste Bank a.d. Novi Sad
 7. Komercijalna banka a.d. Beograd
 8. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 9. Sberbank Srbija a.d Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane