Finansijska tržišta

Udruženje banaka Srbije u okviru saradnje sa bankama, državnim organima, Beogradskom berzom i drugim institucijama radi na unapređenju razvoja finansijskih tržišta u zemlji putem:

 • Formulisanja i sprovođenja novih inicijativa banaka na domaćem tržištu uz saradnju sa nadležnim institucijama;
 • Aktivnog pristupa izradi i sprovođenju relevantnih propisa;
 • Podrške razvoju novih finansijskih instrumenata i investicionog bankarstva na domaćem tržištu;
 • Praćenja razvoja inovacija na finansijskim tržištima u svetu.

Članovi Odbora za razvoj finansijskih tržišta su predstavnici sledećih banaka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Addiko Bank a.d. Beograd
 10. API Bank a.d. Beograd
 11. Adriatic bank a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane