Informacione tehnologije

Standardizacija

 • uspostavljanje jedinstvenog pristupa u organizaciji, planiranju i razvoju informacionih sistema i projekata finansijskih i međubankarskih informacionih sistema,
 • predlozi za primenu standarda za unificiranje opreme i tehnologije automatske obrade podataka u bankama,
 • organizacija međusobne povezanosti informacionih sistema banaka,
 • realizacija programa izrade domaćih standarda za bankarske poslove (IT aplikacije, projekti i zaštita poslovnih podataka),
 • pravila i uputstva i druga pomoć bankama u uvođenju i primeni jedinstvenih standarda IT.

Informatika

 • Organizacija rada Odbora za informatiku i standardizaciju i Odbora za unapređenje platnog prometa.

Članovi Odbora za informacione tehnologije su predstavnici sledećih banka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Addiko Bank a.d. Beograd
 10. Alta banka a.d. Beograd
 11. Yettel bank a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane