Informacione tehnologije

Standardizacija

 • uspostavljanje jedinstvenog pristupa u organizaciji, planiranju i razvoju informacionih sistema i projekata finansijskih i međubankarskih informacionih sistema,
 • predlozi za primenu standarda za unificiranje opreme i tehnologije automatske obrade podataka u bankama,
 • organizacija međusobne povezanosti informacionih sistema banaka,
 • realizacija programa izrade domaćih standarda za bankarske poslove (IT aplikacije, projekti i zaštita poslovnih podataka),
 • pravila i uputstva i druga pomoć bankama u uvođenju i primeni jedinstvenih standarda IT.

Informatika

 • Organizacija rada Odbora za informatiku i standardizaciju i Odbora za unapređenje platnog prometa.

Članovi Odbora za informacione tehnologije su predstavnici sledećih banka:

 1. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd
 2. Banca Intesa a.d. Beograd
 3. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 4. Direktna banka a.d. Kragujevac
 5. Erste Bank a.d. Novi Sad
 6. Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Mobi banka a.d. Beograd
 8. NLB banka a.d. Beograd
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd.
Vrh strane
Vrh strane