Marketing i PR

Marketing Udruženja banaka Srbije usmeren je ka kreiranju njegovog imidža, isticanju kvaliteta i vrednosti usluga, kao i što jasnijem i stručnijem predstavljanju rada određenih segmenata Udruženja, njihovoj promociji i oglašavanju. To podrazumeva stratešku marketinšku komunikaciju o Udruženju, dizajniranje i izradu prigodnih materijala i publikacija, uređivanje časopisa i drugih digitalnih i štampanih materijala kako bi se istakli značaj i kvalitet rada i usluga ove institucije. Jedan od zadataka je i kontinuirana podrška brendiranju određenih specijalističkih i jedinstvenih delatnosti unutar Udruženja kao što su Kreditni biro, Klirinška institucija banaka i Centar za bankarsku obuku. U okviru ovog segmenta posebna pažnja posvećuje se promovisanju finansijske pismenosti kroz različite aktivnosti finansijske edukacije.

Marketing funkcija Udruženja banaka Srbije ostvaruje se i preko stručnog Odbora za marketing i PR u čiji sastav ulaze rukovodioci sektora za marketing i PR kao predstavnici banaka. Na redovnim sastancima razmatraju se aktuelne teme iz bankarskog sektora, uključujući relevantnu regulativu, i razmenjuju znanja i iskustva u cilju zajedničkog unapređenja struke. Među rezultatima delovanja Odbora jeste i inicijativa za pokretanje stručnog savetovanja - BankMark, koje pokriva različite aspekte marketinga u bankama i oglašavanja finansijskih usluga.

Svoj vizuelni identitet i redovne aktivnosti Udruženje banaka Srbije komunicira putem svog korporativnog vebsajta, ali i zvaničnih kanala na društvenim mrežama, te nas tako možete pratiti na: LinkedIn-u, Facebook-u (Udruženje banaka Srbije i Finansijska edukacija UBS), Instagramu i YouTube-u.

Članovi Odbora za marketing i PR su stručni predstavnici sledećih banaka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. API Bank a.d. Beograd
 10. Halkbank a.d. Beograd
 11. Yettel bank a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane