Marketing i PR

Marketing Udruženja banaka Srbije usmeren je ka kreiranju njegovog imidža, isticanju kvaliteta i vrednosti usluga, kao i što jasnijem i stručnijem predstavljanju rada određenih segmenata Udruženja, njihovoj promociji i oglašavanju. To podrazumeva stratešku marketinšku komunikaciju o Udruženju, dizajniranje i izradu prigodnih materijala i publikacija, uređivanje časopisa i drugih digitalnih i štampanih materijala kako bi se istakli značaj i kvalitet rada i usluga ove institucije. Jedan od zadataka je i kontinuirana podrška brendiranju određenih specijalističkih i jedinstvenih delatnosti unutar Udruženja kao što su Kreditni biro, Klirinška institucija banaka i Centar za bankarsku obuku. U okviru ovog segmenta posebna pažnja posvećuje se promovisanju finansijske pismenosti kroz različite aktivnosti finansijske edukacije.

Marketing funkcija Udruženja banaka Srbije ostvaruje se i preko stručnog Odbora za marketing i PR u čiji sastav ulaze rukovodioci sektora za marketing i PR kao predstavnici banaka. Na redovnim sastancima razmatraju se aktuelne teme iz bankarskog sektora, uključujući relevantnu regulativu, i razmenjuju znanja i iskustva u cilju zajedničkog unapređenja struke. Među rezultatima delovanja Odbora jeste i inicijativa za pokretanje stručnog savetovanja - BankMark, koje pokriva različite aspekte marketinga u bankama i oglašavanja finansijskih usluga.

Svoj vizuelni identitet i redovne aktivnosti Udruženje banaka Srbije komunicira putem svog korporativnog vebsajta, ali i zvaničnih kanala na društvenim mrežama, te nas tako možete pratiti na: LinkedIn-u, Facebook-u (Udruženje banaka Srbije i Finansijska edukacija UBS), Instagramu i YouTube-u.

Članovi Odbora za marketing i PR su stručni predstavnici sledećih banaka:

 1. Addiko Bank a.d. Beograd;
 2. Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd;
 3. Banca Intesa a.d. Beograd;
 4. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd;
 5. Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad;
 6. Direktna banka a.d. Kragujevac;
 7. Erste Bank a.d. Novi Sad;
 8. Komercijalna banka a.d. Beograd;
 9. Raiffeisen banka a.d. Beograd;
 10. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd;
 11. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i OTP banka a.d. Beograd.
Vrh strane
Vrh strane