Platni promet

Platni promet u bankama
 • proučavanje i
 • praćenje dinarskog platnog prometa.
Bezgotovinski način plaćanja:
 • afirmacija,
 • podrška i
 • proučavanje
Organizacija savetovanja iz ovog dela poslovanja banaka: BANKINFO i dr.

Članovi Odbora za platni promet su predstavnici sledećih banka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Addiko Bank a.d. Beograd
 10. Alta banka a.d. Beograd
 11. API Bank a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane