Poreski sistem

Porezi predstavlјaju veoma značajno pitanje u poslovanju banaka, a posebno u uslovima složenog poreskog sistema, kakav je poreski sistem Srbije, čije su karakteristike česte izmene poreskih propisa, veliki broj podzakonskih akata, kao i potreba za brojnim tumačenjima.

S tim u vezi, od 1. septembra 2013. godine u Udruženju banaka formirana je nova grupa poslova koja se odnosi na pružanje stručne pomoći bankama kako u primeni aktuelnih poreskih pitanja, tako i u pokretanju inicijativa za donošenje zakona i podzakonskih akata, kao i učešća u njihovoj pripremi.

Navedene aktivnosti prevashodno se odvijaju preko Odbora za poreska pitanja, kao i u saradnji sa drugim odborima u Udruženju banaka, u zavisnosti od pitanja koja su predmet razmatranja.

Aktivnosti Odbora za poreska pitanja:

 • Pružanje stručne pomoći bankama kod primene poreskih propisa, razmatranje i razjašnjenje otvorenih pitanja kroz aktivnu saradnju sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom;
 • Pokretanje inicijativa za preciziranje, odnosno izmenu ili dopunu pojedinih zakonskih rešenja;
 • Organizovanje i učešće u stručnim raspravama o nacrtima zakona i drugih propisa;
 • Održavanje savetovanja.

Članovi Odbora za poreski sistem su predstavnici sledećih banaka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Adriatic bank a.d. Beograd
 10. Halkbank a.d. Beograd
 11. Srpska banka a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane