Poslovi banaka sa inostranstvom

Najznačajnije aktivnosti Odbora za poslove sa inostranstvom su: pružanje stručne pomoći bankama kod tumačenja i primene zakona, podzakonskih akata i međunarodnih standarda relevatnih za oblasti poslova sa inostranstvom i dokumentarnog poslovanja; iznalaženje stručnih rešenja u konkretnim slučajevima; učešće u izradi zakonske regulative i standarda iz ove oblasti; organizovanje stručnih rasprava povodom nacrta i predloga relevatnih zakona, podzakonskih akata i drugih propisa i standarda, primedbe i sugestije za poboljšanje pojedinih odredaba nacrta i predloga zakona, podzakonskih propisa i drugih akata, pokretanje inicijativa za izmenu ili donošenje novih propisa koji uređuju ovu oblast. Osnovni prioritet u radu Odbora je doprinos kreiranju praktičnijeg pravnog okvira za efikasnije i sigurnije poslovanje banaka u oblasti poslovanja sa inostranstvom. Saradnja sa Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom finansija, Upravom carine i drugim telima Vlade Republike Srbije, drugim državnim organima i organizacijama, SWIFT-om, ICC-om je samo jedna od značajnijih aktivnosti. Organizacija stručnih skupova, savetovanja, radionica i sastanka predstavnika poslovnih banka.

Članovi Odbora za poslove sa inostranstvom su predstavnici sledećih banaka:

 1. Banca Intesa a.d. Beograd
 2. OTP Banka a.d. Novi Sad
 3. AIK grupa
 4. Raiffeisen bank a.d. Beograd
 5. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
 6. NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
 7. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
 8. Erste banka a.d. Novi Sad
 9. Addiko Bank a.d. Beograd
 10. Adriatic banka a.d. Beograd
 11. Halkbank a.d. Beograd

Linkovi:

Narodna banka Srbije: www.nbs.rs
Ministarstvo finansija republike Srbije: www.mfin.gov.rs
Uprava carine: www.carina.rs
Uprava za sprečavanje pranja novca: www.apml.org.rs

Pretraživači UPSN – SB UN „Označena lica”

Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Institutom „Mihajlo Pupin – Računarski sistemi“, razvila pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, tj. na „označena lica“. Pretraživač omogućava svim zainteresovanim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte, odnosno poslovnu saradnju sa pomenutom kategorijom lica, u cilju blagovremene primene radnji i mera propisanih Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Službeni glasnik RS“, broj 41/2018). Ovaj pretraživač omogućava direktno pretraživanje lista označenih lica Saveta bezbednosti UN koje se odnose na Rezoluciju 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL-om, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima, Rezoluciju 1718 (2006) i rezolucijama naslednicama u vezi sa DNR Korejom, kao i Rezoluciju 1988 (2011) u vezi sa Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima. Pretraživač možete pronaći na: www.unsearch.apml.gov.rs.

Vrh strane
Vrh strane