20 godina Centra za bankarsku obuku

Konferencija

Centar za bankarsku obuku (CBO) pri Udruženju banaka i drugih finansijskih organizacija Jugoslavije osnovan je 2001. godine sa ciljem da se organizaciono podrži obrazovna funkcija Udruženja banaka i stvore uslovi za intenziviranje obuke kao svakodnevne delatnosti. Ona je do tada bila začeta i već se odvijala kroz razne vidove, kao što su predavanja, ispiti za pripravnike u bankama, specijalistički kursevi i škole itd. Pri osnivanju CBO, značajnu ulogu imala je saradnja sa Bankakademie Frankfurt, današnja Frankfurtska škola za finansije i menadžment.

Odluku o tome usvojio je i Upravni odbor Udruženja banaka Jugoslavije na svojoj XVII sednici održanoj 15.05.2001. godine. Tom Odlukom, Upravni odbor je formirao Centar za bankarsku obuku u okviru Udruženja banaka Jugoslavije koji će se razvijati prema potrebama domaćeg bankarstva u ovoj oblasti. Ubrzo potom, nadležnosti i aktivnosti Centra za bankarsku obuku definisane su i Statutom UBS i uređene i unutrašnjim aktima - procedurama, principima i politikama rada.

I danas, posle 20 godina, polazne ideje, misija i ciljevi su nepromenjeni. Koncept stručnog usavršavanja zaposlenih u bankama u organizaciji Udruženja banaka Srbije nastoji da odgovara potrebama članica i da pruži odgovarajući visoki nivo kvaliteta.

Povodom obeležavanja 20 godina Centra za bankarsku obuku održana je konferencija 3-4. novembra 2021. god. - STRATEGIJSKO  UPRAVLJANJE  POSLOVANJEM – SINERGIJA LJUDSKOG KAPITALA I ODRŽIVE TRANSFORMACIJE U OKRUŽENJU KOJE SE MENJA.

Konferencija je obuhvatala vise formi – predavanja, savetovanje, studije slučaja, prezentovanje istraživanja, diskusije  u okviru  6 tematskih panela.

Program konferencije je bio koncipiran tako da prikaže stratešku ulogu ljudskog kapitala  (edukacije, kvalifikacije, kompetencije, nova znanja i veštine) u upravljanju poslovanjem danas kao i predstavljanje aktivnosti Centra za bankarsku obuku Udruženja banaka Srbije u više pravaca kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.

Na konferenciji je učestvovalo 44 govornika iz 19 zemalja kao i više stotina slušalaca iz zemlje i sirom sveta. Kroz svečani deo konferencije imali smo priliku da prođemo kroz retrospektivu istorije Centra za bankarsku obuku (osnivanje i razvoj), kao i film koji je snimljen na osnovu bogate arhivske građe Centra za bankarsku obuku kao omaž i zahvalnost svima koji su učestvovali u njegovom razvoju.

Više o govornicima konferencije i prezentacijama dostupno na linku

https://www.ubs-asb.com/dogadjaji/106-strategijsko-upravljanje-poslovanjem-sinergija-ljudskog-kapitala-i-odrzive-transformacije-u-okruzenju-koje-se-menja

Ukoliko niste bili u mogućnosti da pratite našu konferenciju možete pogledati snimak na linku  

prvi dan konferencije i

drugi dan konferencije

Program konferencije
Zaključci sa konferencije
Prezentacije sa konferencije
Fotografije sa konferencije
Vrh strane
Vrh strane