Arhiva događaja

Arhiva seminara

2019.

DatumSeminarPredavač(i)
30.09.

Total komplajans
prospekt

Marat Almaganbetov
03.07

Pečat u poslovanju banaka i njihovih klijenata
prospekt

Žikica Lazić, Vladan Petković
29.05

Cyber Security
prospekt

Aleksandar Mirković
17.05

Fraud Risk Management
prospekt

Evangelia Dimitroulia, Charalampos Xydis
16 - 17.05.

Trade Finance Operations
prospekt

Pavel Andrle
 

2018.

DatumSeminarPredavač(i)
13.12.

Međubankarske repo transakcije
prospekt

Branko Petrović, Danilo Mrvaljević, Ivan Ćirković
26.11.

Upravljanje aktivom i pasivom banke
prospekt

prof. dr Miloš Božović
08.11.

Krizne komunikacije
prospekt

Ljiljana Boljanović
05.11.

Primena prava konkurencije u bankarskom poslovanju
prospekt

Srđana Petronijević, Dragan Lončar, Danijel Stevanović
 

2017.

DatumSeminarPredavač(i)
15 - 17.11.

Executive Forum on Problem Loan Management

Nathaniel Dickerson
20 - 21.06.

Upravljanje likvidnošću, portfolijom i tržišnim rizicima
prospekt

Giampaolo Gabbi
31.05.

Iskustva u primeni IFRS 9
prospekt

Sanja Kočović, Uroš Milosavljević, Thomas Gaber
 

2016.

DatumSeminarPredavač(i)
21 - 22.09.

Bazel III i upravljanje aktivom i pasivom banke (ALM)
prospekt

Christian Thornaes
03.06.

Seminar o operativnom riziku i finansijskom kriminalu
prospekt

Denis Bondarenko, Yevgen Rokicki
23.03.

Upravljanje rizikom likvidnosti u bankama u okviru Bazela III i Direktive o kapitalnim zahtevima IV (CRD4)
prospekt

Victor Hill
04.03.

Konferencija "Inovacije u bankarstvu MSP"
program konferencije

grupa predavača
 

2015.

DatumSeminarPredavač(i)
23.11.

Primena Power Excel & Power BI Desktop alata u bankarstvu
prospekt

Zoran Grković
27.03.

Finansiranje poljoprivredne proizvodnje: Koncept "Value Chain Finance" i unapređenje energetske efikasnosti u poljoprivredi
prospekt

Erdal Kocoglu, Gojko Vučinić, Nikola Nikolić
23 - 24.03.

Izrada efektivnih revizorskih izveštaja
prospekt

Konstantinos P. Triantafyllidis
20.02.

Izveštaji na klik - Revolucija koju je doneo novi Excel 2013 u izveštavanju
prospekt

Zoran Grković

Arhiva savetovanja

2019.

DatumSavetovanjeMesto
11 - 13.12.

Godišnji račun 2019
prospekt

Vrnjačka Banja
28 - 29.11.

Trade & Finance 2019
prospekt

Beograd
30.10 - 01.11.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama
prospekt

Vrnjačka Banja
09 - 11.10.

Bankinfo 2019
prospekt

Kopaonik
26 - 27.09.

BankMark 2019
prospekt

Beograd
30 - 31.05.

Komplajans i AML funkcija u bankama
prospekt

Vrnjačka Banja
22 - 24.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima i kapitalom
prospekt

Vrnjačka Banja
14 - 15.03.

Bankarstvo između medijacije i digitalizacije
prospekt i prijave

Palić
 

2018.

DatumSavetovanjeMesto
05 - 07.12.

Godišnji račun 2018
prospekt i prijave

Palić
15 - 16.11.

Trade & Finance
prospekt i prijave

Beograd
01 - 02.11.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama
prospekt i prijave

Palić
03 - 05.10.

Bankinfo 2018
prospekt i prijave

Palić
27 - 28.09.

BankMark 2018
program i prijava

Beograd
31.05 - 01.06.

Komplajans funkcija u bankama 2018
prospekt i prijave

Palić
16 - 18.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima
prospekt i prijave

Palić
08 - 09.03.

Status banaka i pravna zaštita
prospekt i prijave

Palić
 

2017.

DatumSavetovanjeMesto
06 - 08.12.

Godišnji račun 2017
prospekt i prijave

Palić
30.11 - 01.12.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama
prospekt i prijave

Palić
23 - 24.11.

Trade & Finance
prospekt i prijave

Beograd
11 - 13.10.

Bankinfo 2017
prospekt i prijave

Palić
08 - 09.06.

Compliance funkcija u bankama 2017
prospekt i prijave

Palić
24 - 26.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima
prospekt i prijave

Palić
16 - 17.03.

NPL i procena vrednosti u novom tržišnom i pravnom okruženju
prospekt i prijave

Palić
 

2016.

DatumSavetovanjeMesto
07 - 09.12.

Godišnji račun 2016
prospekt i prijave

Palić
23 - 25.11.

Bankinfo 2016
prospekt i prijave

Palić
20 - 21.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama
prospekt i prijave

Palić
01 - 03.06.

Compliance funkcija u bankama
prospekt i prijave

Palić
18 - 20.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima
prospekt i prijave

Palić
17 - 18.03.

Građansko i stvarno pravo u bankarstvu Srbije
prospekt i prijave

Palić
14.03.

Značaj finansijske edukacije i pismenosti korisnika finansijskih usluga
prospekt i prijave

Beograd
 

2015.

DatumSavetovanjeMesto
09 - 11.12.

Godišnji račun 2015
prospekt i prijave

Palić
26.11.

Finance & Trade 2015
prospekt i prijave

Beograd
04 - 06.11.

Bankinfo 2015
prospekt i prijave

Palić
22 - 23.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama
prospekt i prijave

Palić
03 - 05.06.

Compliance funkcija u bankama
prospekt i prijave

Palić
20 - 22.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima
prospekt i prijave

Palić
01.04.

Novi zakonski okvir za poslovanje banaka u funkciji razvoja finansijskih tržišta
prospekt i prijave

Beograd
12 - 13.03.

Izvršenje u Srbiji i novi pravni izazovi u oblasti zaštite korisnika
prospekt i prijave

Palić

Arhiva prezentacija, radionica i tribina

2019.

DatumNazivPredavač(i)
06.11.

Sindicirani krediti i pravo konkurencije EU
prospekt

Srđana Petronijević, Volker Weiss
29.10.

Prezentacija Pravilnika o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
prospekt

Tanja Vukotić Marinković
18.06.

Digitalni klijent = digitalna banka
prospekt

Miroslav Minović, Miloš Milovanović
28.05.

SWIFT - Fraud/Cyber Security

grupa predavača
20.02.

Prezentacija ugovora o IT uslugama
prospekt

Zoran Naumović, Jovana Živkovski
 

2018.

DatumNazivPredavač(i)
14.11.

Prezentacija osnova nove regulative o zaštiti podataka
prospekt

Aleksandar Ugljevarević
11.10.

Zakon o stečaju: Italija & Srbija - uporedna analiza
prospekt

grupa predavača
 

2017.

DatumNazivPredavač(i)
22.06.

Controlling za banke
prospekt

Bojan Šćepanović
11.05.

Globalni trendovi u gotovinskom poslovanju
prospekt

Nena Vukićević
09.02.

Saradnja procenitelja i banaka
prospekt

grupa predavača
 

2016.

DatumNazivPredavač(i)
20.10.

Mogućnosti za banke iz EU fondova: HORIZONT 2020 - Access to Risk Finance
prospekt

grupa predavača
21.09.

Promocija novog izdanja Evropskih standarda procene - EVS 2016
prospekt

Danijela Ilić, Zoran Stanić
30.06.

Elektronska građevinska dozvola i njena poslovna upotreba
prospekt

Darinka Đuran, Dragana Čukić, Jelena Bojović
25.02.

Primena i značaj Zakona o ozakonjenju objekata
prospekt

Aleksandra Damnjanović
 

2015.

DatumNazivPredavač(i)
11.12.

Uspostavljanje i zaštita perimetra modernog doba
prospekt

Mirad Maglić
10.06.

Sajber kriminal i finansijski malver - izazov i odgovor
prospekt

Maurits Lucas
09.06.

Negativne kamatne stope
prospekt

Petar Arsić
25.03.

Rizici i posledice lošeg korporativnog upravljanja kod klijenata banaka
prospekt

Kiril Nejkov, Vladimir Hrle, Vladimir Pavlović
10.03.

Nova rešenja izmena i dopuna Zakona o bankama
prospekt

Maja Jovančević Šetka, Miloš Kuzman, Predrag Ćatić
24.02.

Naplata potraživanja kojoj se ređe pribegava
prospekt

Predrag Ćatić
Vrh strane
Vrh strane