Program obuke

 • Obuke u saradnji sa ATTF - u Luksemburgu

  • Seminari sa sertifikacijom (kvalifikacija)

  • 03 - 07.02.2020. Certification Programme: Compliance Foundation Level
  • 24.02 - 02.03.2020. Anti‐Money Laundering & Counter‐Terrorist Financing (AML & CTF) Advanced Level and Preparation Course to the “Certified AML Specialist ‐ CAMS Certification”
  • 02 - 13.03.2020. Certification Programme: Risk Management in Banking
  • 16 - 20.03.2020. Certification Programme: AML & CTF Foundation Level
  • 15 - 19.06.2020. Certification Programme: Compliance Advanced Level
  • 19 - 26.10.2020. Anti‐Money Laundering & Counter‐Terrorist Financing (AML & CTF) Advanced Level and Preparation Course to the “Certified AML Specialist ‐ CAMS Certification”
  • Seminari bez sertifikata

  • 10 - 15.05.2020. People Management for Team Managers
  • 11 - 19.05.2020. Capital Markets Back‐Office Certification (CAMBOC)
  • 25 - 29.05.2020. Shaping the Future of your Bank, Executive Programme: A Strategic Bank Management Review ‐ for C‐level and direct reports
  • 08 - 15.06.2020. Capital Markets and Financial Instruments Certificate (CAMFIN)
  • 12 - 19.10.2020. Capital Markets and Financial Instruments Certificate (CAMFIN)
  • 16 - 23.11.2020. Anti‐Money Laundering & Counter‐Terrorist Financing (AML & CTF) Advanced Level and Preparation Course to the "Certified AML Specialist ‐ CAMS Certification" ‐ in French
  • TBC (novembar) - Risk Management Excellence in Microfinance - for Microfinance Institutions
  • TBC (2. semestar) - NEW: Digitalisation in Banking
  • TBC (2. semestar) - IT Security & Risk Management Programme - Gaining Competitive Advantage with an Optimal Risk Management in Cybersecurity
  Pročitajte višeZatvorite
 • Obuke u saradnji sa Frankfurt School of Finance and Management - online, ispiti se polažu u UBS

  • Islamic Microfinance
  • Agricultural Finance
  • Blockchain Business Strategy
  • Microinsurance
  • SME Finance
  • Financial Inclusion Policy
  • Risk Management
  • Financial & Managerial Accounting
  • Climate & Renewable Energy Finance
  • Climate Adaptation Finance
  • Digital Finance
  • Sustainable Finance
  • Housing Finance
  Pročitajte višeZatvorite
 • Obuke u saradnji sa ACIFMA - online, ispiti se polažu u UBS

  • ACI Dealing Certificate Exam - entry level for front office
  • ACI Operations Certificate Exam - entry level for middle/back office
  • ACI Diploma Exam - specialist and higher education
  • ACI Online FX Global Code Exam
  • ACI FX Global Code Certificate Exam
  • ACIELAC - e-learning attestation and certification
  Read moreClose
 • Obuke u saradnji sa EFSE u Beogradu

  • TBC (1. semestar) Obuka za ekonomske novinare
  • TBC (2. semestar) Kreditiranje MSP sektora, analiza i upravlјanje rizicima
  • TBC (3. semestar) Tema će biti određena u dogovoru sa potrebama banaka
  • TBC (4. semestar) Tema će biti određena u dogovoru sa potrebama banaka
  Pročitajte višeZatvorite
 • Obuke u saradnji sa Bocconi School of Management u Beogradu

  • TBC (1. semestar) Kredit menadžment u poslovnim bankama
  • TBC (2. semestar) - Strategija banaka
  • TBC (3. semestar) - Finansijski menadžment u bankarstvu
  Pročitajte višeZatvorite
 • Obuke u saradnji sa individualnim predavačima

  • 20.02.2020. Aktuelni trendovi i preporuke za unapređenje platnog prometa sa inostranstvom
  • TBC (1. semestar) Akreditivi, garancije i finansiranje spolјne trgovine
  • Operativni rizici
  • Revizija informacionih sistema
  • Integracija podataka sa interneta - Power Excel, Power BI
  Pročitajte višeZatvorite
Vrh strane
Vrh strane