FIN-CSIRT

Centar za prevenciju incidenata u IKT sistemima finansijskih institucija - FIN-CSIRT

Kao jedna od ključnih aktivnosti u domenu prevencija i reakcije na sajber incidente ističe se proces razmene informacija između relevantnih učesnika. Prateći dešavanja u zemlji koja su usledila nakon usvajanja Zakona o informacionoj bezbednosti kao što su formiranje Nacionalnog CERTa i prateće mreže CERTova, najbolju svetsku praksu i aktivnosti Evropske centralne banke (CIISI-EU inicijativa), Udruženje je formiralo Centar za prevenciju incidenata u IKT sistemima finansijskih institucija i u maju 2021. godine izvršilo je registraciju Posebnog CERTa pod nazivom FIN-CSIRT u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti.

FIN-CSIRT, kao prvi sektorski CERT u zemlji, omogućuje formalizaciju saradnje između finansijskih institucija i drugih relevantnih učesnika u zemlji i inostranstvu, sa ciljem kreiranja efikasnije sajber otpornosti čitavog finansijskog sektora naše države.

Drugi bitan cilj finansijskog CERTa jeste podizanje svesti kod korisnika finansijskih usluga sa ciljem bolje informisanosti i stvaranja bezbednijeg i pouzdanijeg digitalnog okruženja za sve kategorije korinsika finansijskih usluga.

fin-csirt.rs

Vrh strane
Vrh strane