Predsednici Upravnog odbora

Predsednici Upravnog odbora

2018, Predrag Mihajlović
predsednik IO Vojvođanske banke
a.d. Novi Sad, OTP grupa
2014, Goran Pitić
predsednik UO Societe Generale
banke a.d. Beograd
2007, Draginja Đurić
predsednik IO Banca Intesa
a.d. Beograd
2005, Budimir Kostić
generalni direktor/zamenik predsednika
UO Raiffeisenbank a.d. Beograd
2003, Borisav Đokić
generalni direktor Jubanke Beograd
2002, dr Vojin Bjelica
generalni direktor Novosadske banke
Novi Sad
1995, Miloš Milosavljević
generalni direktor Jugobanke Beograd

Predsednici Izvršnih odbora

1992, Života Mihajlović
generalni direktor Vojvođanske banke
1991, Anton Slapernik
Ljubljanska banka
1990, Đorđe Zarić
1987, Muharem Ismaili
SAP Kosovo

1982, Ljubomir Popović
Stopanska banka, Skopje

1978, Dušan Vlatković
generalni direktor Vojvođanske banke
Udružene banke Novi Sad

Predsednici Upravnog odbora

1975, Metod Rotar
generalni direktor Ljubljanske banke
1972, Radovan Makić v.d. 1972, Nikola Miljanić
1971, Momčilo Cemović
generalni direktor Investicione
banke Titograd
1970, Ljubiša Lukić
Beogradska udružena banka
1969, Gabrijel Santo
generalni direktor Jugoslovenske banke
za spoljnu trgovinu Beograd
1967, Ivan Simončić
direktor Kreditne banke in
hranilnice Ljubljana
1961, Radojka Katić
državni sekretar za poslove
finansija NR Hrvatske
1958, Ljubiša Lukić
predsednik Saveza komunalnih banaka
i štedionica FNRJ i direktor
Komunalne banke Beograd
1956, Ljubiša Lukić
predsednik Saveza komunalnih banaka
i štedionica FNRJ i direktor
Komunalne banke Beograd
1927-1941, dr Vlada Marković 1926-1927, Jezdimir Đokić
1925-1926, dr Vlada Marković 1921-1925, Mihailo Dragičević
Prometna banka
Vrh strane
Vrh strane