Izdavaštvo

Izdavačka delatnost jedna je od tradicionalnih aktivnosti Udruženja banaka Srbije i ono veoma aktivno radi na tom polju. Objavljuje stručnu literaturu sa engleskog govornog područja u prevodu na srpski jezik, originalna dela domaćih i stranih autora, studije, brošure, rečnike, priručnike i druge stručne publikacije iz oblasti bankarstva i finansija.

Časopis Bankarstvo, koji u kontinuitetu izlazi od 1971. godine, izvor je referentne literature namenjene zaposlenima u finansijskim institucijama i privredi. Obrađuje aktuelne teme iz bankarstva i finansija i nalazi se na listi naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kategoriji M51.

Vrh strane
Vrh strane