Kreditni biro

O Kreditnom birou

Kao posrednici na finansijskom tržištu, banke su u svom poslovanju stalno izložene kreditnom riziku, odnosno riziku da korisnik ne vrati odobreni kredit ili da ne bude uredan u njegovoj otplati. U cilju minimiziranja kreditnog rizika banke su razvijale različite interne sisteme kao što su liste neurednih dužnika, koje su bile dostupne samo njima i tek u malom broju slučajeva razmenjivane u međubankarskoj saradnji.

Nemogućnost dolaska do pouzdanih informacija o kreditnoj zaduženosti kao i o kreditnoj prošlosti određenog klijenta značila je veći rizik za banku, koji je u krajnjoj instanci bio prebačen na klijente kroz veću cenu bankarskih proizvoda odnosno kroz kamatnu stopu. Ovakav pristup vodio je neselektivnoj alokaciji resursa, odnosno teret veće kamatne stope je bio prevaljen i na dobre i pouzdane dužnike.

Razvoj Kreditnog biroa UBS donosi korist svim učesnicima na bankarskom i uopšte finansijskom tržištu. Klijenti banaka, putem izveštaja Kreditnog biroa, mogu sada valorizovati svoju urednost u izvršavanju obaveza, a time i ostvariti povoljnije uslove kod odobravanja kreditnih sredstava, dok banke i drugi pružaoci usluga smanjuju rizik plasmana i ne opterećuju svoje bilanse nenaplativim i spornim potraživanjima.

Vrh strane
Vrh strane