Efekti rada

  • Sređene i međusobno usklađene baze podataka kod banaka i drugih pružaoca usluga
  • Izmirene obaveze iz prošlosti
  • Obezbeđeni uslovi za smanjenje kamatnih stopa zbog smanjenja rizika
  • Vreme i troškovi obrade zahteva za kredit znatno smanjeni
  • Omogućeno je bankama i drugim korisnicima uvođenje novih proizvoda (laki keš)
  • Sprečena prezaduženost privrede i građana
  • Povećana finansijska disciplina u izmirivanju obaveza svih kategorija korisnika
  • Znatno smanjena docnja u izmirenju obaveza fizičkih lica
  • Narodnoj banci i državnim organima na raspolaganju su pouzdani i ažurni globalni podaci o zaduženosti privrede i građana kod poslovnih banaka
Vrh strane
Vrh strane