Instalacije

Instalacije i podešavanja računara potrebna za rad sa aplikacijom Kreditnog biroa

Pre korišćenja aplikacije je neophodno da se na računaru izvrši instalacija klijentske kontrole za rad sa aplikacijom Kreditnog biroa, kao i da se izvrše dodatna podešavanja vezana za sertifikate i web browser.

Instalacija i izbor instalacionog paketa zavisi od toga koji operativni sistem imate na računaru i to:

Potrebno je da se instalacija obavi pod administratorskim nalogom.

Nakon instalacije potrebno je u Trusted Sites postaviti web adrese na kojima je aplikacija Kreditnog biroa. Aplikacija Kreditnog biroa se nalazi na sledećim web adresama:

  • Internet pristup
    • https://kbapl.kreditnibiro.com
    • https://kbapl.kreditnibiro.rs
  • Frame Relay pristup
    • https://kbapl.kreditnibiro.ubs

Potrebno je da se registruje sertifikat sa kartice u Personal Certificate Store.

Potrebno je da se konfigurišu putanje za zahteve i izveštaje.

Aplikacija radi samo na Internet Explorer-u i za rad u najnovijim verzijama je neophodno da se gore navedene web adrese dodaju u Compatibility View.

Detaljni opis instalacije se nalazi Uputstvu za korišćenje klijentske apliacije Kreditnog biroa u poglavlju 1.1. Instalacije i podešavanja računara potrebna za rad sa aplikacijom.

Važna napomena:

Ukoliko je na računaru bila instalirana stara verzija klijentske kontrole potrebno je da se ista deinstalira.

Vrh strane
Vrh strane