Instalacije

Instalacije i podešavanja računara potrebna za rad sa aplikacijom Kreditnog biroa

Pre korišćenja aplikacije je neophodno da se na računaru izvrši instalacija klijentske kontrole za rad sa aplikacijom Kreditnog biroa, kao i da se izvrše dodatna podešavanja vezana za sertifikate i web browser.

Potrebno je da se instalacija obavi pod administratorskim nalogom.

Nakon instalacije potrebno je u Trusted Sites postaviti web adrese na kojima je aplikacija Kreditnog biroa. Aplikacija Kreditnog biroa se nalazi na sledećim web adresama:

Potrebno je da se registruje sertifikat sa kartice u Personal Certificate Store.

Potrebno je da se konfigurišu putanje za zahteve i izveštaje.

Aplikacija radi samo na Internet Explorer-u, odnosno Microsoft Edge-u u Internet Expolrer Mode-u, i za rad u najnovijim verzijama je neophodno da se gore navedene web adrese dodaju u Compatibility View.

Detaljni opis instalacije se nalazi Uputstvu za korišćenje klijentske apliacije Kreditnog biroa u poglavlju 1.1. Instalacije i podešavanja računara potrebna za rad sa aplikacijom.

Važna napomena:

  • Ukoliko je na računaru bila instalirana stara verzija klijentske kontrole potrebno je da se ista deinstalira, a nova verzija instalira na lokaciji prethodne instalacije.

  • Ukoliko radite prvu instalaciju na računaru, odaberite ponuđenu lokaciju.
  • Nakon instalacije pokrenite program KBProxyreg.exe (nalazi se na lokaciji na koju ste instalirali novu klijentsku kontrolu) i podesite, odnosno proverite, putanje za smeštanje datoteka.

Obnavljanje sertifikata

Sertifikati se izdaju na rok važenja od dve godine i na aplikacije Kreditnog biroa svaki korisnik ima uvid u broj preostalih dana važenja sertifikata.

Svake dve nedelje kontakt osobe za rad sa Kreditnim biroom dobijaju spisak njihovih ovlašćenih lica kojima ističe sertifikat i to minimalno 28 dana pre isteka važenja sertifikata.

Obnavljanje sertifikata se vrši pomoću Aplikacije za obnovu sertifikata. Aplikacija je razvijena u Microsoft .NET tehnologiji i zahteva postojanje .NET Framework 4.7.2 na računaru na koji se instalira.

Instalacioni paket za Aplikaciju za obnovu sertifikata:

Kako se prava na preuzimanje i instalaciju programa razlikuju od članice do članice Kreditnog biroa, preporučujemo da instalacioni paket preuzmu administratori i potom upravljaju procesom distribucije, instalacije i obnove sertifikata.

Potrebno je da se instalacija obavi pod administratorskim nalogom.

Detaljni opis instalacije se nalazi Uputstvu za korišćenje klijentske apliacije Kreditnog biroa u poglavlju 1.3. Obnavljanje sertifikata.

Važna napomena:

Ukoliko je na računaru bila instalirana stara verzija Aplikacije za obnovu sertifikata potrebno je da se ista deinstalira.

Import podataka - aplikacija KB Report

Pre korišćenja aplikacije KB Report neophodno je da se na računaru izvrši instalacija komponenti za rad sa sertifikatima Kreditnog biroa.

Instalacija i izbor instalacionog paketa zavisi od toga koji operativni sistem imate na računaru i to:

Potrebno je da se instalacija obavi pod administratorskim nalogom.

Novi sertifikati

Potrebno je da na svim radnim stanicama/serverima preko kojih se pristupa servisima Kreditnog biroa, odnosno nalaze instalirane:

  1. Komponente B2B konektora
  2. Aplikacije za import
  3. Ili one sa kojih se pristupa klijentskoj web aplikaciji

instalirate ROOT i ISSUING sertifikate nove PKI grane Kreditnog biroa.

Instalacioni paket za sertifikate nove PKI grane:

SertifikatiKB.zip

Preuzeti i raspakovati SertifikatiKB.zip u folder SertifikatiKB . U folderu SertifikatiKB pokrenuti Import_Sertifikata_Root_Int.bat sa opcijom "Run as Administrator".

Vrh strane
Vrh strane