Korisnici izveštaja

Korisnici izveštaja mogu preuzimati izveštaje od Kreditnog biroa ukoliko imaju potpisan ugovor sa Udruženjem banaka Srbije o saradnji na poslovima Kreditnog biroa, a na osnovu potpisane saglasnosti fizičkog lica ili zakonskog zastupnika pravnog lica na koje se podaci odnose. Izveštaje mogu preuzimati samo lica koja su za to ovlašćena od strane pružaoca usluga. Korisnici izveštaja Kreditnog biroa su:

1. Banke

 1. 3 BANKA A.D. NOVI SAD;
 2. ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD;
 3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD;
 4. AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA „AIK BANKA“ A.D. BEOGRAD;
 5. ALTA BANKA A.D. BEOGRAD;
 6. API BANK A.D. BEOGRAD;
 7. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD;
 8. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD;
 9. BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD;
 10. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD;
 11. EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD;
 12. HALKBANK A.D. BEOGRAD;
 13. MIRABANK A.D. BEOGRAD;
 14. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD;
 15. OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD;
 16. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD;
 17. RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD;
 18. SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD;
 19. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD;
 20. YETTEL BANK A.D. BEOGRAD.

2. Lizing kompanije

 1. ERB LEASING A.D. BEOGRAD u likvidaciji;
 2. AIK LEASING DOO BEOGRAD;
 3. INTESA LEASING DOO BEOGRAD;
 4. LIPAKS DOO BEOGRAD;
 5. OTP LIZING DOO BEOGRAD;
 6. NLB LEASING DOO BEOGRAD u likvidaciji;
 7. OTP LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD;
 8. PIREAUES LEASING DOO BEOGRAD u likvidaciji;
 9. PORSCHE LEASING SCG DOO BEOGRAD;
 10. PROCREDIT LEASING DOO BEOGRAD u likvidaciji;
 11. RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD;
 12. ERSTE LEASING DOO BEOGRAD;
 13. SCANIA LEASING DOO KRNJEŠEVCI;
 14. UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD;
 15. VANTAGE LEASING DOO BEOGRAD;
 16. ZASTAVA ISTRABENZ LIZING DOO BEOGRAD;
 17. BKS LEASING.

3. Državni fondovi i agencije

 • AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA;
 • FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE;
 • RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE;
 • GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE;
 • POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE.

4. Mobilni operateri

 • TELEKOM SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD;
 • YETTEL DOO BEOGRAD;
 • A1 SRBIJA DOO BEOGRAD.

5. Platne institucije

 • ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD;
 • VIP SISTEM DOO BEOGRAD;
 • PAYSPOT DOO NOVI SAD.

6. Ostali korisnici izveštaja

 • DINERS CLUB INTERNATIONAL DOO BEOGRAD u stečaju.
Vrh strane
Vrh strane