Međunarodna saradnja

Udruženje Kreditnih biroa Evrope (ACCIS) osnovano je 1990. godine u Dablinu. Danas okuplja 35 punopravnih članica iz 25 zemalja Evrope i 4 pridružene članice sa drugih kontinenata. Od 2006. godine, sedište organizacije je u Briselu. Udruženje banaka Srbije član je ACCIS od 2008. godine.

U svom radu ACCIS predstavlja i štiti interese svojih članica ali i industrije pružaoca kreditnih informacija u celini. Nastupa pred organima Evropske unije, učestvuje u radnim grupama i stručnim telima Evropske unije, inicira projekte od zajedničkog značaja za članice itd. Od posebnog interesovanja za ACCIS je sprovođenje Direktive o potrošačkim kreditima, zatim oblasti kao što su odgovorno pozajmljivanje (responsible lending and borrowing), zaštita podataka, finansijska edukacija, ISO standardi za kreditni skoring. Sem toga, predstavnici ACCIS su učestvovali u radu ekspertske grupe za kreditnu istoriju koju je osnovala Evropska komisija.

Osim aktivnog učešća u okviru ACCIS, Kreditni biro Udruženja banaka Srbije u razvoju međunarodne saradnje punu pažnju posvećuje i bilateralnim odnosima sa drugim kreditnim biroima u Evropi, kao što je nemačka SCHUFA.

Saradnja sa Schufom otpočela je u fazi implementacije projekta Kreditnog biroa u Republici Srbiji, prenosom iskustava i najbolje prakse koja je prisutna u radu kreditnih biroa u Evropi.

Kreditni biro UBS je bio domaćin Interbalkanskog foruma Udruženja banaka (IFBA) 2008. godine, na kome su učestvovali Kreditni biroi iz regiona Balkana.

Vrh strane
Vrh strane