Osnivanje i organi rukovođenja

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije osnovan je 18. februara 2004. godine, kao organizacioni deo Udruženja banaka Srbije, na osnovu Ugovora o osnivanju između banaka i UBS. Iste godine, u oktobru mesecu, Kreditni biro je počeo sa izdavanjem izveštaja za fizička lica. Već u maju 2006. godine Kreditni biro je počeo sa izdavanjem izveštaja i za pravna lica i preduzetnike.

Organi rukovođenja su Upravni odbor UBS, Generalni sekretar UBS, Poslovni savet kao operativni organ i rukovodilac Kreditnog biroa iz Udruženja banaka Srbije.

Implementacijom projekta Kreditnog biroa bankarski sektor Republike Srbije priključio se krugu zemalja savremenih tržišnih privreda koje na sistematizovan i organizovan način prate izvršavanje finansijskih obaveza fizičkih i pravnih lica.

Tradicija razvoja kreditnog biroa u našim uslovima je dosta duga, ona seže do 1924. godine, kada je u Udruženju banaka Srbije ponikla ideja o potrebi osnivanja jedne ustanove koja bi prikupljala takve podatke i davala ih novčanim zavodima (tadašnji naziv za banke). Tada, ova ideja nije naišla na razumevanje kod zvaničnih vlasti. Udruženje banaka, međutim, nije odustalo od svog projekta te je 1928. godine izradilo Uredbu o osnivanju Obaveštajnog kreditnog odseka koja je naišla na nepodeljeno odobravanje i poverenje među svim novčanim ustanovama. U Izveštaju Upravnog odbora Udruženja banaka za 1928. godinu bliže se objašnjava realizacija ideje o osnivanju Obaveštajnog kreditnog odseka: „Blagodareći predusretljivosti Narodne banke, koje je prihvatila ideju o stvaranju ovog odseka pri svojoj centrali i nekim filijalama, koju je Udruženje banaka istaklo, možemo sa prijatnošću konstatovati, da će u buduće kreditni odnosi u našoj zemlji biti sređeni. Velika je teškoća bila za novčane zavode, što i pored dobivenih informacija o svojim dužnicima ili onima koji su kredit tražili, nije bilo moguće saznati sve neposredne ili posredne obaveze tih lica, kako bi se prema tome ravnali u pogledu visine kredita koji bi dodeljivali. Isprepletanost obaveza mnogih lica međusobno može izazvati, a i izazivala je, pad svih njih i mnogih od njih, čim bi jedan obustavio svoja plaćanja, odnosno pao u stečaj...

Otuda je u Udruženju banaka i ponikla ideja da se stvori jedna ustanova, koja bi prikupljala te podatke i davala ih novčanim zavodima. I na tome se pitanju prilično vremena radilo, kao što se zna iz ranijih izveštaja našeg Udruženja.

Kada je sastavljen projekat Uredbe, pod 20. decembrom prošle godine, Udruženje je smatralo za potrebno da pošalje svima svojim članovima i sazove Konferenciju svojih članova, na kojoj je ta Uredba primljena sa izvesnim neznatnim dopunama, a na kojoj su pala i različita mišljenja pojedinaca kod nekih članova Uredbe, što je sve dostavljeno Narodnoj banci. Narodna banka je posle toga utvrdila definitivno tekst Uredbe o osnivanju ovog odseka, poslala ga Udruženju, a ovo saopštilo svima svojim članovima, pozivajući ih da dadu svoj pismeni pristanak. Obaveštajni kreditni odsek počeo je sa radom 28. februara 1929. godine.“

Kao što je poznato 2004. godine, posle više od sedam decenija, osnovana je slična institucija pod nazivom Kreditni biro.

Vrh strane
Vrh strane