Osnovne karakteristike KB

Osnovne karakteristike Kreditnog biroa UBS su:

  • Sveobuhvatnost – označava da su u sistemu Kreditnog biroa uključeni podaci svih banaka, davaoca lizinga kao i državnih fondova i agencija koji obavljaju kreditne poslove.
  • Kompletnost podataka za fizička i pravna lica - putem Kreditnog biroa moguće je dobiti i pozitivne i negativne podatke za sva fizička lica, pravna lica i preduzetnike kao i za strana fizička lica koja imaju odobren boravak u Republici Srbiji. Pozitivni podaci podrazumevaju iznose kredita, lizing ugovora i druge finansijske obaveze, dok pod negativnim podacim podrazumevamo podatke o visini neurednosti u izvršavanju obaveza, vreme trajanja docnje i slično. Takođe, obuhvaćeni su podaci o stvarnim i o potencijalnim obavezama, kao i o urednosti odnosno neurednosti u njihovom izmirivanju.
  • Tačnost - podaci se uključuju direktno od samih poverilaca, a ne od posrednika. Samo oni subjekti koji dostavljaju podatke imaju mogućnost, pravo i obavezu da te podatke menjaju. Kreditni biro je, na osnovu dosadašnjih iskustava i analiza, pokazao visok nivo tačnosti podataka pa je procenat uloženih reklamacija u odnosu na ukupan broj generisanih Izveštaja (za sve vrste korisnika) samo 0,449%, odnosno učešće reklamiranih podataka u odnosu na ukupan broj izdatih podataka u izveštajima iznosi 0,018% što predstavlja odličan rezultat u poređenju sa najvećim svetskim kreditnim biroima.
  • Ažurnost - podaci se elektronskim putem svakodnevno ažuriraju a vreme od postavljanja upita u sistem do produkcije Izveštaja i za pravna i za fizička lica traje u proseku oko 1 sekunde. Osim toga, zahvaljujući IT rešenju obezbeđen je dnevni monitoring, što čini u ovom delu projekat Kreditnog biroa jedinstvenim u svetu.
  • Poverljivost - za preuzimanje Izveštaja od Kreditnog biroa neophodna je saglasnost fizičkog lica odnosno zakonskog zastupnika pravnog lica. Izveštaj može da preuzme samo lice koje je za to ovlašćeno od strane banke pri čemu se evidentira svaki pristup ovlašćenog lica Kreditnog biroa kao i za koje je lice on preuzeo Izveštaj.
  • Sigurnost - Sva komunikacija banke sa Kreditnim biroom je digitalno potpisana. Primenjeni su najsavremeniji sistemi zaštite baze i transfera podataka i to pravna, funkcionalna i tehnološka zaštita.
  • Nacionalna pokrivenost - Obezbeđuju se podaci na nacionalnom nivou, a izveštaje od Kreditnog biroa moguće je dobiti na više od 2000 šaltera banaka u Republici Srbiji.

Dobijene informacije posredstvom Kreditnog biroa mogu se koristiti samo za potrebe procene rizika od strane banke ili drugog pružaoca usluga, odnosno isključena je mogućnost upotrebe ovih poverljivih podataka u druge, na primer marketinške svrhe. Veoma je važno istaći da se u sistemu kreditnog biroa ne vodi evidencija o prihodima niti se ima uvid u stanje na računima građana, niti o bilo kakvoj njihovoj imovini.

Kreditni biro ne donosi odluku o odobrenju kredita, već omogućava da se dobije potpun, kompletan i sveobuhvatan izveštaj o obavezama, na osnovu koga će banke koristeći i drugu raspoloživu dokumentaciju i podatke doneti odluku u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Dakle, odluku o odobrenju usluge donosi isključivo banka, odnosno drugi pružalac usluge.

Kreditni biro posluje i pruža svoje usluge članicama na bazi saglasnosti, što praktično znači da preuzimanje izveštaja zahteva saglasnost fizičkog lica ili zakonskog zastupnika kada je u pitanju pravno lice.

Bez potpisane saglasnosti nije moguće preuzeti izveštaj Kreditnog biroa, a jednom data saglasnost se, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, može povući.

Vrh strane
Vrh strane