Poslovni savet KB

Članovi Poslovnog saveta Kreditnog biroa su predstavnici sledećih banaka:

  1. Banca Intesa a.d. Beograd
  2. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
  3. Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
  4. Erste banka a.d. Novi Sad
  5. Eurobank Direktna a.d. Beograd
  6. Komercijalna banka a.d. Beograd
  7. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  8. OTP banka a.d. Beograd
  9. Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
Vrh strane
Vrh strane