Međunarodna saradnja

Udruženje banaka Srbije ima veoma aktivnu saradnju i sa partnerima u inostranstvu. U tom smislu, Udruženje banaka Srbije redovno sarađuje sa bankarskim udruženjima drugih zemalјa na bilateralnoj i regionalnoj osnovi, bankarskim institucijama na evropskom i međunarodnom nivou, kao i međunarodnim finansijskim institucijama. U okviru međunarodnih aktivnosti, razmenjuju se analitički materijali, iskustva bankarskih sektora različitih zemalјa i regiona, identifikuju i pokreću zajednički projekti, vrši promocija novih rešenja i privredne saradnje i unapređuje kvalitet poslovanja bankarskog sektora Srbije.

Međunarodna saradnja UBS se odvija na institucionalnom nivou (članstvo/memorandum o saradnji), ali i na povremenoj osnovi.

Vrh strane
Vrh strane