BACEE

Udruženje banaka Centralne i Istočne Evrope
(Banking Association of Central and Eastern Europe - BACEE)

Udruženje banaka Srbije je u 12. jula 2006. godine potpisalo Memorandum o razumevanju sa Udruženjem banaka Centralne i Istočne Evrope (Banking Association of Central and Eastern Europe – BACEE) sa kojim od tada redovno sarađuje u oblastima bankarske edukacije, razmene informacija o bankarskom sektoru, kao i ostalim oblastima relevantnim za obe strane.

BACEE je neprofitno udruženje banaka osnovana 1996. godine sa ciljem da promoviše poslovne veze između svojih članica (banaka) i finansijskih institucija Centralne i Istočne Evrope. U cilju podrške širenja poslovanja u regionu Centralne i Istočne Evrope koji generalno ima veći stepen rizika nego ostale razvijene ekonomije, BACEE obezbeđuje informacije i analitiku o rizicima zemalja i banaka u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Takođe, on obezbeđuje konsultantske usluge svojim bankama članicama koje žele da dostignu aktivnije učešće na međunarodnim tržištima, što mu je omogućilo da razvije jedinstvenu bazu podataka o bankama u regionu Centralne i Istočne Evrope. BACEE redovno održava seminare, konferencije i treninge u cilju razmene iskustava sa širom bankarskom zajednicom. Sedište je u Budimpešti

Link: bacee.hu

Vrh strane
Vrh strane