EBTN

Evropsko udruženje za trening u bankarskim i finansijskim uslugama
(European Banking & Financial Services Training Association - EBTN)

Udruženje banaka Srbije je od 2008. godine punopravni član Evropske asocijacije za trening i obuku u bankarskim i finansijskim uslugama (European Banking & Financial Services Training Association – EBTN). Na ovaj način, Centru za bankarsku obuku/Udruženju banaka Srbije je omogućeno da aktivno učestvuje u uspostavljanju savremenih standarda profesionalnih kvalifikacija u sektoru bankarstva, izradi novih principa najbolje prakse i pristup mogućnostima saradnje sa drugim institutima za bankarstvo širom sveta.

EBTN je neprofitno udruženje banaka i/ili bankarskih institucija za edukaciju iz svih zemalja Evrope (punopravni član) i ostalih zemalja sveta (pridruženi članovi bez pojedinačnog prava glasa) koje predstavljaju interese bankarske industrije i aktivnosti bankarske edukacije. Trenutno ima 24 punopravna člana i 18 pridruženih članova, sedište je u Briselu.

Link: www.ebtn-association.eu

Sastanci
Godišnja skupština EBTN 2023
Vrh strane
Vrh strane