ICC

Članstvo u Komisiji za bankarsku tehniku i praksu pri Međunarodnoj trgovinskoj komori, Pariz
(NO MTK Srbija)

Saradnja Udruženja banaka Srbije sa Međunarodnom trgovinskom komorom (MTK) se realizuje preko Nacionalnog odbora (NO) MTK Srbija, čiji je član Udruženje banaka postalo još 1927. godine, odmah po njegovom osnivanju. Aktivnosti NO MTK Srbija su pri Privrednoj komori Srbije, koja je kolektivni član MTK Pariz, a regulisane su na osnovu Statuta i Programa rada.

Članice su od samog osnivanja NO MTK uvek do sada bile proizvodna i spoljnotrgovinska preduzeća, udruženja, poslovne zajednice, bankarske, finansijske i druge srodne specijalizovane organizacije, ugledne javne ličnosti i eksperti. Članstvo u NO MTK Srbija daje mogućnost neposrednog rada u svim komisijama MTK, čime se dobija prilika uticanja na definisanje pravila kojima se uređuju odnosi u međunarodnoj privrednoj aktivnosti. Udruženje banaka Srbije je član Komisije za bankarsku tehniku i praksu, i aktivnim učešćem u radu ove komisije svojim bankama članicama omogućava blagovremeni i direktan pristup informacijama o novouspostavljenim pravilima.

Link ka Međunarodnoj trgovinskoj komori: iccwbo.org

Link ka Privrednoj komori Srbije: www.pks.rs

Vrh strane
Vrh strane