IFC SBN

Mreža održivog bankarstva
(Sustainable Banking Network - SBN)

Udruženje banaka Srbije pristupilo je 18.11.2020. godine Mreži održivog bankarstva (Sustainable Banking Network - SBN) Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Mreža održivog bankarstva SBN je jedinstvena, dobrovoljna zajednica regulatornih agencija finansijskog sektora i bankarskih udruženja iz tržišta u razvoju, koja se zalaže za unapređenje održivih finansija u skladu sa dobrom međunarodnom praksom. Zajedno sa 41 zemljom članicom predstavlja 43 biliona američkih dolara (86 posto) ukupne bankarske imovine na tržištima u razvoju.

Saradnja kreće od bankarskog sektora, povezivanjem udruženja banaka, centralnih banaka i banaka kroz dva stuba: 1) izgradnja zajedničkih inicijativa, znanja, iskustva i edukacije u oblasti održivog finansiranja i 2) poboljšanje prakse u primeni ESG principa u poslovanju.

Karakteristike i prednosti članstva su:

  • Fokus na  saradnju sa bankarskim sektorom, i to na tržišta u razvoju
  • Javno-privatno partnerstvo  – inicijalno je započela saradnja najpre sa centralnim bankama, a vremenom  i sa udruženjima banaka. Razne zemlje imaju različite motive ali se uvek radi o jačanju otpornosti i održivosti bankarskog sektora. 
  • Posvećenost edukaciji, učenju i razmeni dobre prakse.
  • Radne grupe – trentuno postoje dve radne grupe - 1. Zelene obveznice i 2. merenje podataka.
  • Članovi mreže imaju direktan pristup IFC ekspertizi, tehničkoj pomoći, vebinarima.

SBN je živa mreža, cilj je da se kroz edukaciju podrži dalji razvoj tržišta. Postoji pristup od dna ka vrhu, stimuliše se uključivanje novih partnera, koordinacija je i globalna i regionalna, postoje radne grupe koje imaju savetnike. Primera radi, nedavno je izrađena Mapa puta za održivo finansiranje u Gruziji na ovaj način, a razvoj regulatorne infrastrukture od strane centralne banke je sledeći korak.

UBS kao partner nastojaće da pomogne dalju promociju kulture održivosti u bankarskom sektoru kroz edukaciju, treninge i druge načine razmene iskustava i podsticanja inicijativa.

Link: www.ifc.org/sbn

Trening trenera 2023
Vrh strane
Vrh strane