MBS

Međunarodni bankarski savet
(Международный Банковский Совет)

Međunarodni bankarski savet je skraćeni naziv Međunarodnog koordinacionog saveta udruženja banaka iz regiona Zajednice nezavisnih država, Centralne i Istočne Evrope. To je strukovna mreža, tj. telo koje funkcioniše dugi niz godina i koja zaseda jednom do dva puta godišnje u nekoj od zemalja/udruženja članica. Udruženje banaka koje predsedava ovom mrežom je Udruženje regionalnih banaka “Rusija”. Predsednik Međunarodnog bankarskog saveta je g-din A.V. Muričev, a sekretar je g-din A.M. Naumenko. Udruženje banaka Srbije je 2006. godine potpisalo Sporazum o saradnji sa Udruženjem regionalnih banaka Rusija, I time se automatski pridruzilo Međunarodnom Bankarskom Savetu, kao članica.

Vrh strane
Vrh strane