UNICEF

UNICEF – Dečji fond Ujedinjenih nacija
(UNICEF - United Nations Children’s Fund)

U septembru 2013. godine, Udruženje banaka Srbije je potpisalo Memorandum o razumevanju sa UNICEF Srbija. Predmet saradnje UNICEF Srbija i Udruženja banaka Srbije je zajednička promocija prava deteta u svakodnevnom poslovanju banaka, promocija društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i organizacija finansijske edukacije dece i mladih kroz Inicijativu Razvoj finansijskih proizvoda i usluga prilagođenih deci. Partnerstvo ove dve organizacije omogućiće i da članice UBS budu redovno i detaljnije upoznate sa inicijativama i smernicama koje je pokrenuo UNICEF, kako bi omogućio finansijskim ustanovama da bolje sagledaju uticaj svog poslovanja na poštovanje i podržavanje dečijih prava u kontekstu svojih tržišnih aktivnosti, razvoju, reklamiranju i prodaji finansijskih proizvoda i usluga. Već ostvarenom saradnjom koju UNICEF ima sa Međunarodnom inicijativom deca i omladina za finansije (Child and Youth Finance International), u čije je članstvo UBS primljeno 2013. godine, Udruženje banaka će dobiti značajnu podršku i sinergiju u radu u polju finansijske edukacije dece i omladine, npr. kroz organizaciju radionica za učenike i nastavnike gde će se upoznati sa osnovama finansija i bankarskim pojmovima sa kojima se svakodnevno susreću.

UNICEF je kao dečji fond deo sistema Ujedinjenih nacija od osnivanja. Jugoslavija postaje jedna od prvih zemalja koja potpisuje Osnovni ugovor o saradnji sa UNICEF-om još daleke 1947. godine. Saradnja je u narednim decenijama bila kontinuirana, a 1991. godine UNICEF otvara kancelariju u Beogradu. Od 2000. godine, UNICEF stavlja fokus na podršku razvoju strategija i programa koji će Srbiji pomoći da se uskladi s evropskim standardima i obezbediti da deca koja su najviše marginalizovana i isključena dobiju šansu da se uključe u društvo i odrastu zdrava, završe školovanje i ostvare svoj pun potencijal.

Link: www.unicef.rs

Vrh strane
Vrh strane