Naš tim

 • Marina Papadakis

  Generalni sekretar                               

  Biografija
 • dr Srđan Cekić

  Specijalista za poslovanje sa stanovništvom

  Biografija
 • Predrag Ćatić

  Specijalista za pravne poslove

  Biografija
 • Sanja Tomić

  Specijalista za komplajans i poslove sa inostranstvom

  Biografija
 • Slavica Drinić

  Specijalista za upravljanje rizicima i kontrolu poslovanja banaka i poslovanje banaka sa pravnim licima u zemlji

  Biografija
 • dr Slađana Sredojević

  Specijalista za međunarodnu saradnju i edukaciju, rukovodilac Centra za bankarsku obuku

  Biografija
 • Marina Kostadinović

  Specijalista za marketing i PR, rukovodilac Službe za marketing i odnose sa javnošću

  Kontakt
 • Sanja Jevtović

  Specijalista za poreski sistem i finansijsko izveštavanje

  Biografija
 • dr Milan Brković

  Koordinator rada Kreditnog biroa, specijalista za finansijska tržišta

  Biografija
 • Svetlana Negovan

  Specijalista za platni promet

  Biografija
 • Darko Šehović

  Rukovodilac FIN-CSIRT, rukovodilac Službe za bezbednost informacija

  Biografija
 • Kjara Cvetinović

  Specijalista za informacione tehnologije i standardizaciju, rukovodilac IT službe

  Biografija
 • Miljan Živanić

  Savetnik za bankarsku tehnologiju rada Kreditnog biroa

  Kontakt
 • Dragan Nenić

  Specijalista za poslovni razvoj

  Kontakt
 • Slađana Komnenović

  Rukovodilac Službe za finansijsko izveštavanje

  Biografija
 • Jelena Nikitović

  Protokol - kabinet generalnog sekretara

  Kontakt
 • Danica Riđešić

  Poslovni sekretar - kabinet generalnog sekretara

  Biografija
Vrh strane
Vrh strane