Danica Riđešić

Poslovni sekretar - kabinet generalnog sekretara

Karijeru započela 1979. godine u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove BiH – Služba državne bezbednosti. Zatim je, 1984. godine, prešla u Saveznu vladu Republike Srbije – Savezni devizni inspektorat. Tu je radila kao likvidator za prekršajne poslove u Odeljenju za pravne i opšte poslove, rukovalac imovine, poslovno tehnički sekretar, itd. U Saveznom ministarstvu za finansije radila je na poziciji višeg saradnika u Sektoru za budžet.

Karijeru je nastavila u Republičkoj vladi – Ministarstvo životne sredine, kao viši saradnik na poslovima izvršenja budžeta u finansijskom sektoru.

Timu Udruženja banaka Srbije pridružila se 2018. godine.

Vrh strane
Vrh strane