Darko Šehović

Rukovodilac FIN-CSIRT, rukovodilac Službe za bezbednost informacija

Darko poseduje više od 20 godina iskustva u domenu informacionih tehnologija sa specijalizacijom u oblasti informacione i sajber bezbednosti. U Udruženju banka Srbije zadužen je za bezbednost informacija i informacionih sistema UBS. Sa predstavnicima banaka radi na postizanju bolje sajber otpornosti banaka i podizanju nivoa svesti o informacionoj bezbednosti bankarskih klijenata. Koordinator je Odbora za bezbednost i radnih grupa za prevenciju prevara i zaštitu podataka o ličnosti.

Vrh strane
Vrh strane